Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare a aprobat prospectul preliminar al ofertei publice initiale a  Societatii Nationale de Transport Gaze
Naturale Transgaz S.A. Medias, informeaza un comunicat remis redactiei. Obiectul
emisiunii il reprezinta un numar de pana la 1.177.384 actiuni.

Intermediarul SSIF RaiffeisenCapital&Investment
S.A.
Bucuresti va elabora prospectul de oferta care va fi trimis spre aprobare
C.N.V.M. in perioada urmatoare, in vederea listarii la bursa.

Oferta propriu-zisa va fi
lansata abia dupa aprobarea prospectului de catre Comisie, operatiunea
beneficiind de publicitatea corespunzatoare, in conformitate cu legislatia pietei
de capital, pentru asigurarea transparentei si corectei informari a tuturor potentialilor
investitori interesati.

 

Sursa: Capital