"Valoarea de 13 miliarde de euro reprezintă deciziile exprimate de către CNSC în achiziţiile publice. Din păcate, la nivelul actual ne lovim de câteva probleme în practică în acest domeniu. Aproape 40% dintre contestaţiile formulate vizează documentaţiile de atribuire. Există situații când autoritățile contractante stabilesc condiții de participare restrictive, cu încălcarea principiului proportionaliății raportat la contractul care se atribuie. ”Altă problemă pe care am observat-o în practică este estimarea unei valori a contractului excesive. Am remarcat, tot în practică, şi o ineficienţă a căilor de atac. Deşi conform legii poţi cere suspendarea contractului, tot conform aceleaşi legi după rezolvarea contestaţiei nu mai poţi cere suspendarea", a afirmat Iarca.

Potrivit reprezentantei societăţii de avocatură, pot fi întâlnite situaţii în care accesul operatorilor economici la procedurile de achiziţii publice sunt restricţionate, deşi documentaţiile beneficiază de o verificare prealabilă din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare în Achiziţiile Publice (ANRMAP).

Conform raportului de activitate al CNSC, în 2011, 39% dintre contestaţiile formulate au vizat documentaţiile de atribuire, în timp ce 61% au vizat rezultatul procedurii de atribuire. De asemenea, 32% din totalul contestaţiilor formulate au fost admise.

În plus, anul trecut, din cele 6.000 de dosare depuse la CNSC, aproape 10% (599) dintre acestea au însemnat decizii de suspendare, în timp ce pentru 12,72% (763) s-a formulat plângere. Din acestea, 109 au fost desfiinţate sau modificate de către instanţă.

Societatea de avocaţi Zamfirescu Racoţi Predoiu a organizat o conferinţă cu tema Litigii în achiziţii publice, în cadrul celei de-a doua ediţii ZRP Journalist Business Breakfast, eveniment la care au fost abordate subiecte legate de problemele actuale cu care se confruntă operatorii economici în derularea procedurilor de achiziţii publice, modificările preconizate şi modificările necesare în legislaţia achiziţiilor publice şi litigiile din acest domeniu.