Înlocuirea, de la 1 ianuarie 2018, a impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri, ar avea numeroase efecte nocive pentru economie. Astfel, aceasta va genera, susține CNIPMMR, dificultăți majore pentru întreprinderile noi și pentru cele care investesc, blocând înființarea și dezvoltarea societăților comerciale.

"Aplicarea unei cote diferențiale de impozit pe cifra de afaceri, ce se va regăsi în prețurile produsului final și poate crea discrepanțe concurențiale importante, comparativ cu celelalte state membre ale U.E., afectând direct volumul exporturilor. În plus, România riscă și declanșarea procedurii de infrigement în cazul instituirii impozitului procentual pe cifra de afaceri, raportat la dispozițiile Directivei 77/388/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, taxa pe cifra de afaceri, nefiind deductibilă, împiedicând libera circulație a mărfurilor și serviciilor", se arată într-un comunicat al Consiliului.

În plus, în ceea ce privește persoanele fizice, impozitul pe venitul global și declarațiile de patrimoniu vor reprezenta o sarcină administrativă suplimentară imensă pentru contribuabili, dar și o creștere semnificativă a cheltuielilor birocratice și administrative publice (cheltuieli materiale și de personal rezultate din înregistrarea declarațiilor, stabilirea impozitului, evidență, încasare plată/compensare, control etc). Toate acestea, în condițiile în care nu este clarificat impactul măsurii asupra bugetului.

CNIPMMR mai susține că aplicarea cotei unice a fost de bun-augur pentru economie, fiind "unul din motivele de atractivitate a investitorilor în România".

De asemenea, Consiliul atrage atenția cu privire la efectele măsurilor din noul program. Acesta prevede creșterea fiscalității, prin majorarea contribuțiilor pentru salariații cu timp parțial de lucru, instituirea taxei de solidaritate pentru romanii cu venituri peste 14.500 de lei și a taxei suplimentare pe produsele al căror consum are un impact negativ major asupra sănătății populației (fără precizarea categoriilor de produse), modificări privind contribuția la pensii, impozitul specific suplimentar privind profiturile obținute din extracția de resurse naturale care nu sunt prelucrate în România. De asemenea, Consiliul atrage atenția că măsurile oricum nu ar putea fi aplicate din 1 ianuarie 2018 deoarece este nevoie de modificarea Codului Fiscal, iar acest process trebuie realizar cu cel puțin 6 luni înainte ca măsurile să intre în vigoare.