Consiliul Naţional al Elevilor salută iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind pilotarea unor planuri-cadru în anumite unităţi de învăţământ preuniversitar, începând cu anul şcolar 2020-2021. Conform articolului 26, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate stabili, prin hotărâre a Guvernului, funcţionarea în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.

Totodată, revendicările Consiliului Naţional al Elevilor, structura de reprezentare a tuturor elevilor din România privind acest model de modificare a paradigmei în ceea ce priveşte arhitectura curriculară sunt:

1) Consiliul Naţional al Elevilor trebuie să fie parte din fiecare etapă a acestui proces; în acest sens, solicităm Ministerului Educaţiei şi Cercetării includerea structurii noastre pe lista invitaţilor permanenţi în cadrul tuturor grupurilor de lucru conexe planificării şi implementării acestui proiect de pilotare.

2) Organizarea unei consultări ample cu beneficiarii direcţi ai educaţiei, elevii, asupra noilor planuri-cadru care se doresc a fi proiectate pentru ciclul de învăţământ liceal. Fie că se va desfăşura online sau offline, prin dezbateri organizate în comunităţile şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să aibă în vedere faptul că arhitectura curriculară trebuie să aibă în centrul său elevul, să răspundă nevoilor şi intereselor sale, în primul rând.

3) Operaţionalizarea curriculumului la decizia elevului din oferta şcolii şi implementarea acestuia din luna septembrie a acestui an. Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să folosească toate mecanismele şi resursele de care dispune pentru a împiedica fenomenul întâlnit în sute de şcoli din România, în care consultarea elevilor în vederea stabilirii disciplinelor opţionale are doar un rol formal, întrucât deciziile care se iau la nivelul consiliilor de administraţie vizează doar completarea normelor didactice, şi nu dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, potrivit Agerpres.

Reforma planurilor-cadru pentru învăţământul liceal întârzie să apară

În anul 2018, Consiliul Naţional al Elevilor a strâns peste 130.000 de semnături prin care era solicitată o reală reformă a planurilor-cadru pentru învăţământul liceal. În anul 2020, această reformă întârzie să apară, aspect pe care reprezentanţii elevilor refuză să îl mai treacă cu vederea. În acest sens, solicităm ministrului Educaţiei şi Cercetării asumare politică în vederea reformării planurilor-cadru pentru învăţământul liceal şi operaţionalizarea curriculumului la decizia elevului din oferta şcolii.

„Îmi doresc să văd că se vorbeşte despre curriculum la decizia elevului din oferta şcolii şi învăţământ centrat pe elev cel puţin la fel de intens cum se vorbeşte despre alegerile anticipate. Consiliul Naţional al Elevilor sprijină iniţiativa de pilotare a planurilor-cadru în anumite unităţi de învăţământ şi mă aştept din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării la conjugarea tuturor eforturilor actorilor implicaţi în vederea împlinirii unei ţinte comune, anume reforma curriculară astfel încât aceasta să corespundă nevoilor şi intereselor elevilor”, a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.