CNAS lucrează la remedierea problemelor PIAS

CNAS a anunțat vineri că printre aceste disfuncționalități se numără fluctuațiile și „disponibilitatea intermitentă” a platformei. Acestea îngreunează activitatea furnizorilor care au relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Instituția anunță că platforma va fi indisponibilă începând din data de 18 septembrie. Până la rezolvarea problemelor, activitățile vor fi derulate în mediul offline. Instituția anunță și că repunerea în funcțiune a platformei va fi realizată prin ordin al preşedintelui CNAS.

„Vă informăm că în prezent sunt în derulare activităţi specifice pentru remedierea disfuncţionalităţilor apărute, iar pe perioada de indisponibilitate a PIAS, începând cu data de 18.09.2023, sunt aplicabile dispoziţiile legale, urmând ca prin ordin al preşedintelui CNAS să fie stabilită procedura de transmitere în PIAS a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate off-line în această perioadă, a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale acordate off-line anterior producerii disfuncţionalităţilor, care aveau termen de transmitere în această perioadă, precum şi a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale care aveau termen de raportare în această perioadă şi care nu au putut fi raportate”, anunță CNAS, într-un comunicat de presă.

Seviciile disponibile prin PIAS vor fi oferite offline

Acest lucru respectă HG nr. 521/2023, care anunță că în „situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate”, acestea vor fi constatate și comunicate de Casa de Asigurări și vor fi publicate pe site-ul instituției. Ordonanța amintește și că „serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line”.

CNAS anunță și că furnizorii pot transmite în PIAS activitatea din regimul offline desfășurată „pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii”, cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.

„Transmiterea în PIAS de către furnizorii de servicii medicale şi de dispozitive medicale a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract”, a mai transmis CNAS.