Conform unui anunţ de licitaţie publicat pe SEAP, valoarea contractului acord cadru pentru achiziţia de indicatoare rutiere şi mijloace auxiliare de semnalizare este de 200,94 milioane lei, fără TVA.  „Autoritatea contractantă estimează să încheie minim un contract subsecvent anual, pentru fiecare lot, în funcţie de alocările financiare provenite de la bugetul de stat şi venituri proprii”, conform anunţului de licitaţie. Contractul intră sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice va fi împărţit în loturi.

Ofertanţii nu trebuie să facă parte dintr-o organizaţie criminală

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor/cerinţelor de calificare, ofertanţii trebuie să facă dovada că nu fac parte dintr-o organizatie criminală, corupţie, fraude, infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activitatile teroriste, spălare de bani sau finanţarea terorismului şi exploatarea prin munca a copiilor.
Se va organiza licitaţie deschisă, principalul criteriu de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Nu se va organiza o licitaţie electronică. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19 octombrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 13 noiembrie.