Contractul prevede prestarea de servicii de arhitectură, servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie, servicii de amenajare urbană şi de arhitectură peisagistică, precum şi servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, dar şi servicii de testare şi analiză tehnică.

Locul principal de prestare a serviciilor va fi Autostrada Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti – Ploieşti, pe sector km 0+000 – km.8+225.

Durata contractului va fi de 51 de luni de la data atribuirii acestuia, iar valoarea sa estimată este de 1.425.714 lei, fără TVA.

Tipul procedurii va fi licitaţia deschisă, iar criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut.

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 9 iulie 2014, ora 10,00, iar la ora 12,00 vor fi deschise ofertele. AGERPRES