”Investigaţia Comisiei Europene vizează doar Oltchim SA, nu şi Oltchim SPV, societate în cadrul căreia nu sunt transferate datoriile combinatului din Râmnicu Vâlcea”, precizează Chimcomplex. Cu toate acestea, conducerea Chimcomplex subliniază că dacă prin investigaţia Comisiei Europene, ce va dura aproximativ un an, se constată că într-adevăr statul român nu a respectat, în cazul Oltchim SA, normele UE privind ajutoarele de stat, AAAS va trebui sa recupereze acest ajutoare, iar aceasta se va putea realiza inclusiv prin declanşarea falimentului. Prin urmare, ”în cazul în care în acest timp de un an, administratorii judiciari nu vor valorifica patrimoniul Oltchim către un investitor, combinatul din Râmnicu Vâlcea riscă să ajungă într-o situaţie ce va afecta atât activitatea şi salariaţii acestuia, cât şi creditorii, care se vor afla în imposibilitatea de a-şi mai recupera vreodată creanţele deţinute”, potrivit comunicatului Chimcomplex.

Luna trecută, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Chimcomplex Borzeşti a aprobat participarea la procesul de achiziţionare a activelor SC Oltchim SA şi / sau a părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Totodată, acţionarii Chimcomplex au aprobat şi atragerea unor împrumuturi în valoare maximă de 95 milioane de euro în vederea completării fondurilor necesare achiziţiei. Conform Planului de Reorganizare propus de Consorţiul Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL şi aprobat de Tribunalul Vâlcea, valorificarea  patrimoniului Oltchim către un investitor interesat de continuarea activităţii acestui combinat se va face prin intermediul persoanei juridice Oltchim SPV SRL, aceasta având o personalitate juridică distinctă de Oltchim S.A. Oltchim este singurul producător din Europa Centrală de sodă caustică lichidă şi singurul producător din România de clor şi polieter polioli. Societatea exportă aproximativ 70 % din producţia sa.

Oltchim a trecut printr-o perioadă îndelungată de dificultăţi economice şi ajutoare de stat. România nu a recuperat sumele datorate autorităţilor publice timp de mai mulţi ani, ci a încercat să convertească creanţele în acţiuni şi să vândă întreprinderea unui investitor, potrivit Agerpres.  Numeroasele tentative de privatizare (începând cu 2001) au eşuat. În acest context, în martie 2012 Comisia a constatat că o conversie în acţiuni a creanţelor Oltchim deţinute de AAAS nu a constituit ajutor în vederea privatizării imediate a Oltchim. Cu toate acestea, România nu a realizat conversia creanţelor în acţiuni, iar privatizarea a eşuat în septembrie 2012. Societatea acumulat noi datorii publice şi a intrat în procedura de insolvenţă în ianuarie 2013.