După cum subliniază experţii Chatham House – unul din cele mai importante centre de studii privind relaţiile internaţionale din lume – este nevoie de o bază de date comună care să conţină informaţii cu privire la orice zăcăminte dintr-o ţară sau alta.

Sunt necesare acorduri privind utilizarea în comun a resurselor de apă, pentru ca în unele ţări există o lipsă acută de apă, în timp ce statele vecine nu întâmpină probleme cu această resursă, precum şi o structură comună care să trateze toate aceste probleme şi să creeze o politică comună în domeniul resurselor naturale.

Potrivit experţilor citaţi, chiar şi întreruperile neînsemnate intervenite din diverse motive în livrările unor resurse, în condiţiile penuriei acestora, poate determina un salt considerabil al preţurilor la unele materii prime.

Soluţia experţilor de la Chatham House este crearea unei asociaţii de ţări, pe care au denumit-o R30, din care să facă parte atât ţări membre ale Uniunii Europene, cât şi ţări emergente sau state mari exportatoare de materii prime, cum ar fi Rusia. De asemenea, grupul ar trebui să îi includă şi pe cei mai importanţi importatori şi distribuitori, precum Japonia, Olanda, Singapore, Coreea de Sud, Elveţia, Thailanda şi Turcia.
SURSA: Agerpres