Contractul prevede întocmirea documentaţiilor cadastrale în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat şi intabularea terenurilor feroviare primite în concesiune pe raza sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi (SRCF Galaţi), potrivit anunţului. De asemenea, contractul prevede intabularea terenurilor ce aparţin domeniului public al statului în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesionate către Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA în baza contractului de concesiune, aflate pe raza de activitate a SRCF Galaţi.

Totodată, în contract se menţionează obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparţin infrastructurii feroviare private a Companiei Naţionale de Căi Ferate 'CFR' SA, evaluarea acestora la valoarea de piaţă şi de intabulare în cărţile funciare locale pentru entităţi feroviare situate pe raza de activitate a SRCF Galaţi. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 decembrie 2015, ora 10,00.

CFR Călători estimează pentru 2015 un profit contabil de 3,134 milioane de lei, la venituri totale de 2,097 miliarde de lei şi cheltuieli de 2,094 miliarde de lei, potrivit proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Veniturile din exploatare prevăzute în proiectul postat pe site-ul MT sunt bugetate la 2,096 miliarde de lei, iar veniturile financiare la un milion de lei. Din totalul cheltuielilor, cele de exploatare sunt prevăzute la 2,067 miliarde de lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii la 668,551 milioane de lei. (Sursa: Agerpres)