Potrivit unui comunicat al instituţiei, remis AGERPRES, beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru 2016 trebuie să depună cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015, pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, dar şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. 

Ajutorul de stat constă în rambursarea diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 de euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea  nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru. 

Lista cu documentele necesare ce trebuie depuse odată cu cererile de plată pentru sectorul vegetal, sectorul zootehnic şi sectorul îmbunătăţiri funciare poate fi consultată pe pagina de internet a APIA. 

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.