Așa cum este binecunoscut opiniei publice, SNTGN TRANSGAZ SA a finalizat cu succes, lucrările la gazoductul BRUA- faza 1. Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria” (Proiectul BRUA-faza 1) a constat în realizarea următoarelor obiective:

Proiect important finalizat de Transgaz

▪ conductă Podişor–Recaş 32” x 63 bar în lungime de 481,92 km: LOT 1 executat de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la km 180,62 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea); LOT 2 executat de la km 180,62 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 322,01 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara); LOT 3 executat de la km 322,01 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 481,92 (în zona localității Recaș, Județ Timiș).

▪ trei staţii de comprimare gaze (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa), fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecțional de gaze.

Gazoductul BRUA, legătura cu Ungaria

Gazoductul BRUA faza 1 are în prezent întreaga capacitate de transport rezervată pe direcția spre Ungaria, prin punctul de interconectare de la Csanádpalota (Ungaria) și tranzitează gaze naturale care intră din Bulgaria în România, prin punctul de interconectare de la Kardam (BG)- Negru Vodă1 (RO).

Capacitatea transportată în prezent prin gazoductul BRUA – faza 1, este de 4,6 milioane mc pe zi, ceea ce înseamnă un volum anual de 1,68 miliarde metri cubi, respectiv un grad de încărcare a conductei de transport de 96%.

Odată cu finalizarea fazei 1 a proiectului BRUA, au fost atinse următoarele obiective: îndeplinirea angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, angajamente înscrise în Decizia C (2020) 1232 din 06.03.2020, respectiv de a asigura capacitatea maximă disponibilă utilizatorilor de rețea de export gaze naturale din România către Ungaria și Bulgaria;

asigurarea pe direcția Bulgaria a unei capacități de transport de 1,5 miliarde m3/an gaze naturale; dezvoltarea unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 1,75 miliarde m3/an; asigurarea securității alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze; diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a
țărilor europene; transportul spre piețele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică.

Vă reamintim faptul că, proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria” (Proiectul BRUA-faza 1) a fost finalizat la data de 30 noiembrie 2020 și acum, după tranșa recent primită din grantul de 179,32 milioane Euro de la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

▪ Proiectul BRUA faza 1 s-a încheiat la valoarea de 377,4 milioane Euro (valoare calculată la cursul actual al EUR), respectiv cu o economie de 21 % (101,1 milioane Euro) față de valoarea scoasă la licitație de 478,5 milioane Euro; raportată la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, valoarea este de 387,8 milioane Euro, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 19% (90,7 milioane Euro);

▪ Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, la cursul actual, incluzând și stațiile de turbocompresoare (Podișor, Bibești, Jupa) este de 783,2 mii Euro; raportat la media perioadei de realizare a proiectului, costul total /km este de 804,8 mii Euro;

▪ Costul total pe km al gazoductului BRUA faza 1, fără stațiile de turbocompresoare, la cursul actual, este de 546,5 mii Euro; raportat la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, costul total /km este de 561,6 mii Euro.

BRUA Faza 1 reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale. Odată cu punerea lui în funcțiune, România se conectează la culoarele regionale de transport și va putea să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică pentru consumatorul român.

În același timp, BRUA Faza 1 înseamnă și o cale de acces la piețele europene pentru potențiala producție de gaze naturale extrase de țara noastră din Marea Neagră.