Astfel, reducerile se acordă numai dacă nu aţi avut daune în anul calendaristic anterior şi în anul curent, iar acordarea clasei de bonusului depinde şi de perioada pentru care se face noua poliţă RCA.
 
 Dacă poliţa curentă este în clasa B1 prin reînnoirea acesteia, fără daune, pe o perioadă de şase luni aceasta va trece în clasa B2. Dacă reînnoirea se face pe 12 luni se va primi clasa B3. Reducerile se acordă în acest fel până la clasa B14 astfel: B0 -0%, B1 -5%, B2 -10%, B3 -14%, B4 -18%, B5 -22%, B6 -26%, B7 -29%, B8 -32%, B9 -35%, B10 -38%, B11 -41%, B12 -44%, B13 -47%, B14 -50%.
 
 Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puţin o daună în perioadă de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto, indiferent cine a condus vehiculul la momentul producerii accidentului, indiferent de modul de protocolare a acestuia, prin proces-verbal întocmit de poliţie ori prin constatare amiabilă de accident. În funcţie de aceste criterii majorările se aplică astfel pentru cele opt clase de malus: M1 +5%, M2 +10%, M3 +20%, M4 +30%, M5 +45%, M6 +60%, M7 +80% şi M8 +100%.
 
 Dacă la momentul producerii evenimentului vehiculul era însuşit şi folosit fără acordul proprietarului şi acest lucru a fost sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului nu este influenţat.  
 
 Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor notificate şi practicate de către societatea de asigurare la care asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă.
 
  Potrivit articolului 72 din Ordinul 21/2009, în situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, în cazul vânzării sau radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.
 
 În cazul în care baza de date CEDAM nu poate fi interogată de către asigurator, acesta poate stabili daunalitatea pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a asiguratului. 
Cosmin Zaharia, redactor Strategic Insurance Broker

Te-ar putea interesa și: