• Ghid pentru cumpărător – care sunt paşii după achiziţionarea unei centrale termice
  • Verificarea tehnică periodică (VTP) – obligatorie, prin lege, la un interval de 2 ani
  • Cât este de importantă întreţinerea şi utilizarea pieselor de schimb originale

 

 

Astfel, primul pas pentru cei care achiziţionează o centrală termică pe gaz este montarea acesteia cu ajutorul unei firme sau instalator specializat, urmând ca imediat să aibă loc deschiderea alimentării de gaz realizată de către furnizorul de gaze. Următorul pas pe care trebuie să îl realizeze proprietarul este punerea în funcţiune (PIF), activitate prestată în mod gratuit de către Centrul de Service Autorizat prin care se realizează o serie de verificări, reglaje obligatorii și probe de funcţionare, care se fac la finalizarea lucrărilor de instalare. Tot centrul de service este cel care trebuie să realizeze Autorizarea  Funcţionării ce reprezintă prima verificare tehnică a proiectului, a condiţiilor de instalare şi a centralei termice, aceasta fiind obligatorie conform normativelor ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat). Odată cu aceste două operaţiuni, porneşte garanţia legală şi comercială a produsului.

 

În plus, odată cu introducerea, din 26 Septembrie 2015, a obligativităţii vânzării şi instalării exclusive de centrale termice în condensare dotate cu pompe electronice, care sunt mai eficiente energetic şi mai ecologice, au aparut şi noi cerinţe la instalare şi la evacuarea gazelor şi a condensului. Astfel, este bine de reţinut că pentru o durabilitate şi eficienţă cât mai mari, este necesar ca radiatoarele şi instalaţiile termice să fie spălate cu soluţii speciale, iar agentul termic din radiatoare să fie tratat special cu produse anticorozive.

Mai trebuie ştiut că toți cei care au o centrală termică instalată sunt obligați, prin lege, să realizeze, o dată la doi ani, verificarea tehnică periodică (VTP) a acesteia, proces ce trebuie asigurat de către o firmă de service cu autorizație ISCIR specifică.

”Efectuarea la timp a verificării tehnice periodice este esenţială pentru siguranţa şi eficienţa în exploatare, atât a centralei termice, cât şi a instalaţiei la care este conectată. Astfel, funcţionarea în parametrii optimi şi consumul de gaz nu vor fi o grijă”, explică Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.

Verificarea tehnică periodică (VTP) constă în evaluarea funcționării corecte și sigure a centralei termice, a dispozitivelor de control, de reglare și siguranță, gazelor arse, reglarea instalației de ardere și menținerea condițiilor inițiale de instalare. De asemenea, proprietarii ar trebui să știe că distribuitorul de gaze veridică periodic valabilitatea VTP.

Reviziile realizate de centrele service autorizate, o garanție în plus

Verificarea tehnică periodică trebuie completată, în perioadele din afara sezonului de încălzire, de revizii pentru curăţare şi întreţinere efectuate de către un centru service autorizat,  ai cărui tehnicieni au urmat cursurile de pregătire special organizate de către producător şi pot da, de câte ori este nevoie, sfaturi specializate, oferind de asemenea piese de schimb originale în cel mai scurt timp.

 

”Folosirea pieselor de schimb originale garantează funcționarea centralei în parametri optimi, prevăzuți de către producător, pe o perioadă cât mai îndelungată. De aceea este atât de important ca întreţinerea periodică să fie făcută corespunzător, iar reviziile anuale să fie realizate de firme de service specializate şi autorizate de producător”, subliniază Cătălin Drăguleanu.

În acest context, Ariston Thermo România investeşte permanent în performanţa reţelei de service, în acoperirea acesteia la nivel geografic, pregătirea tehnică a firmelor partenere, cât şi în livrarea pieselor de schimb în cel mai scurt timp, în orice colţ al ţării. Până în acest moment, compania a dezvoltat  o reţea de cca. 250 de centre de service autorizate la nivel naţional. Acestea oferă contracte de mentenanţă complete, ce includ revizii anuale, înlocuirea pieselor uzate, curăţarea instalaţiei, intervenţia rapidă, dar mai ales extinderea garanţiei centralei termice până la 7 ani.

 

Pentru a spori și mai mult eficienţa centralei termice, proprietarii sunt sfătuiți să asigure în permanență o izolare cât mai ridicată a geamurilor, ușilor și pereților și să verifice ca schimbul de căldură să nu fie limitat de obiecte care acoperă radiatoarele. În plus, optimizarea sistemului presupune o temperatură constantă de 210 C, care poate fi menținută cu ajutorul cronotermostatelor de ambient.