În perioada 2007-2014 APIA a acordat subvenţii în valoare de 9,09 de miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi buget naţional (cofinanţare măsurile de dezvoltare rurală delegate) ceea ce reprezintă o rată a absorbţiei de 87,1% a fondurilor alocate în perioada 2007 – 2014.

Din suma de 1,42 miliarde de euro, 641,1 milioane euro reprezintă avans aferent SAPS – Campania 2014. Începând cu 16 octombrie 2014, Agenţia a acordat avansul SAPS pentru Campania 2014 pentru fermierii eligibili la plată, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Regulamentul CE nr. 1306/2013, în cuantum de 69 de euro/ha.

În anul 2014 s-au efectuat plăţi în valoare de 448 milioane euro către fermierii ce au accesat măsurile de dezvoltare rurală: 211 „Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 „Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane”, 214 ”Plăţi pentru agromediu” şi 215 – “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, din care suma de 275 milioane euro aferentă avansului din Campania 2014 pentru măsurile de dezvoltare rurală (211, 212 şi 214).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin APIA, a efectuat în perioada octombrie – noiembrie 2014 plata în avans de până la 75% din suma cuvenită în Campania 2014 măsurilor de dezvoltare rurală: 211, 212  şi 214 din PNDR.

În perioada imediat următoare Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua restul de plată către fermierii care au depus cerere de plată în cadrul schemei de plată pe suprafaţă, dar şi către fermierii care au accesat măsurile de dezvoltare rurală în  Campania 2014 în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În luna decembrie se va continua efectuarea plăţilor către beneficiarii măsurii 215 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” – sectorul porcine şi se vor efectua plăţi în sectorul de păsări.