”În acest sens, vă precizez faptul că am solicitat concursul justiției pentru a se recunoaște faptul că nu m-am putut bucura de toate atributele dreptului de proprietate asupra unui teren pe care l-am dobândit în mod legal și de a cărui folosință am fost lipsită în mod nelegal și abuziv până în prezent.

Demersurile subsemnatei vizează sancționarea pasivității Municipiului București, ce a cauzat și continuă să ne cauzeze un prejudiciu reprezentat de contravaloarea lipsei de folosință a imobilului.

Toate demersurile întreprinse de subsemnată au avut un singur scop legitim, acela de respectare a dreptului meu de proprietate privată de către Municipiul București, fiind tendențioasă asocierea între acest scop perfect legitim și consecințele perfect logice ale încălcării sale – acelea de a beneficia de o despăgubire justă, calculată în raport de valoarea terenului și de durata de timp pentru care am fost lipsită de folosința normală a terenului.

Totodată, menționăm faptul că există mai mulți proprietari aflați în aceeași situație juridică și cărora le-a fost recunoscut dreptul de proprietate de către Municipiul București.

Astfel, prin H.C.G.M.B. nr. 573/06.09.2018, Consiliul General al Municipiului București a aprobat achiziționarea a 7 (șapte) terenuri în suprafață totală de 46.088 m.p., aflate în Parcul Verdi, iar în data de 12.10.2018, Primăria Generală a Municipiului București a încheiat cele 7 (șapte) contracte de vânzare-cumpărare cu proprietarii terenurilor învecinate.

De asemenea, Prefectul municipiului București a contestat în justiție procedura derulată de Municipiul București pentru cumpărarea terenurilor învecinate, autoritățile locale au susținut legalitatea acesteia, iar acțiunea Prefectului a fost respinsă în primă instanță.

O informație esențială este aceea că subsemnata și fostul meu soț suntem discriminați în raport de tratamentul aplicat proprietarilor terenurilor învecinate, Municipiul București decizând să cumpere proprietățile învecinate cu terenul nostru și care au exact același regim urbanistic.

Totodată, vă precizez că ulterior restituirii terenului către persoana de la care subsemnata l-am cumpărat, acesta a intrat în circuitul civil ca teren proprietate privată, liber de sarcini, fiind înscris în cartea funciară în categoria curți-construcții. Prin urmare, întrucât terenul este proprietatea privată a mea și fostului meu soț, Municipiul București avea obligația de a modifica regimul urbanistic instituit prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 în sensul eliminării imobilului din zona urbanistică V1a – Spații verzi.”, se arată în dreptul la replică, transmis de Oana Cuzino.