Întrucât contribuabilii sunt deja familiarizaţi cu o mare parte din conţinutul formularului, ANAF consideră că nu se pune problema unor dificultăţi majore în completarea declaraţiei unice. Formularul 112 pentru declaraţia unică a fost postat pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, astfel încât în cazul constatării unor dificultăţi de către contribuabili să se poată opera ajustări în timp util.
Proiectul declaraţiei unice este rezultatul unor activităţi derulate pe parcursul mai multor luni de către specialiştii din cadrul Caselor de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Finanţelor Publice în vederea creării unui cadru legal, construirii formularului declaraţiei unice şi a infrastructurii informatice necesare funcţionării acestei declaraţii.
Adoptarea cadrului legal şi anume, proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi proiectul de Hotărâre de Guvern privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se face cu întârziere pentru că a existat şi o incertitudine cu privire la dispoziţiile din Legea pensiilor nr. 19/2000. Întârzierile în adoptarea legislaţiei au impiedicat ANAF să publice mai devreme standardul tehnic legat de funcţionarea declaraţiei.
Acest proiect  nu a  avut un buget propriu, ci s-a realizat cu resursele interne existente, atât în cadrul ANAF cât şi în cadrul Caselor de Asigurări Sociale. Practic nu s-au efectuat costuri suplimentare, motiv pentru care ANAF a luat măsurile necesare pentru a preîntâmpina riscurile blocării proiectului din motive financiare.
De asemenea, prin actul normativ menţionat mai sus se prevede şi simplificarea modalităţii de depunere a declaraţiilor. Astfel, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau entităţi asimilate angajatorului vor depune declaraţia unică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.
Totodată, pentru o trecere treptată la noul sistem de depunere a declaraţiei, până la data de 1 iulie 2011 contribuabilii vor putea depune noul formular şi pe suport de hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic. Mai exact, până la jumătatea anului viitor depunerea se va face fie  online, fie la ghişeu. Ţinta întregii acţiuni este ca depunerea să se facă online până la sfârşitul anului 2011 de către toţi contribuabilii persoane juridice. Deoarece depunerea online presupune achiziţionarea unui certificat electronic calificat şi înrolarea la organele fiscale, există o perioadă în care declaraţiile se vor putea depune la ghişeu de către contribuabilii care nu au certificat electronic calificat. Firmele mici au posibilitatea, şi practica arată că aceasta este şi realitatea, să facă apel la un contabil autorizat care întocmeşte şi depune declaraţiile pentru acestea.
În mod obişnuit un astfel de contabil operează pentru un număr de câteva firme mici şi are mijloacele electronice necesare pentru a folosi programele de ajutor puse la dispoziţie de către ANAF.
Prin implementarea declaraţiei unice în ceea ce priveşte contribuţiile sociale se asigură integrarea fluxurilor de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care are atribuţii în colectarea obligaţiilor fiscale şi Casele de Asigurări Sociale care, potrivit dispoziţiilor legale, administrează sistemele de asigurări sociale şi acordă prestaţiile sociale persoanelor asigurate. Sistemul informatic este centralizat, depunerea declaraţiei unice se va face tot în sistem centralizat, iar distribuirea datelor necesare pentru fiecare Casă se va face pornind de la atributele constituente ale angajatorilor şi angajaţilor. Într-o primă etapă toate datele pe care le primeau şi până în prezent Casele de asigurări sunt transmise sistemelor informatice ale acestora. În pasul următor se vor transmite datele rafinat inclusiv pe angajat.
Referitor la menţiunea că formularul declaraţiei este unul încâlcit şi are 14 pagini, motivăm că declaraţia este una complexă, efect al complexităţii cadrului legislativ şi al faptului că există multe categorii de contribuabili care beneficiază de scutiri. Declaraţia unică riscă să creeze haos pentru firme