În contextul aprobării de către Guvern, în cadrul ședinței de miercuri, 2 octombrie 2013, a OUG nr. 91 privindprocedurile de prevenire a insolvențeiși de insolvență, ceipeste650 de practicieni în insolvență și invitațicare s-au întânit în Aula Magna a Facultății de Drept din București au avut parte de două zile de discuții, argumentații ale prevederilor cu caracter de noutate, dar și de prezentări care au îmbinat în mod fericit aspectele teoretice și practice ale acestuia.

În sesiunea de deschidere a conferinței de vineri, 4 octombrie, au luat cuvântulreprezentanți ai instituțiilor organizatoare – Simona Maria Miloș / Președintele Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență, Arin Octav Stănescu / Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România și Flavius Antoniu Baias / Decan al Facultății de Drept a Universității București, precum și reprezentanți de marcă ai unor instituții cum sunt Institutul Național al Magistraturii, Buletinul procedurilor de insolvență, Registrul Comerțului, Uniunea Națională a Barourilor din România, Banca Națională a României. Astfel, toți cei prezenți și-au exprimat suprinderea în legătură cu prevederile nou introduse și au detaliat impactul negativ al acestora în economie și în rândul practicienilor în insolvență.

„Aprobarea prin OUG a Noului Cod al Insolvenței cu doar două zile înainte de debutul Conferinței a schimbat destul de mult scenariul Conferinței Naționale de Insolvență, mutând accentul de pe aspectele teoretice și practice pe care ne propusesem să le dezbatem împreună cu participanții, spre schimbările neșteptate pe care le propune noul act normativ. Am fost luați prin suprindere atât de noile prevederi ale Codului, cât și de termenul extraordinar de scurt în care acesta intră în vigoare – adică în nici 20 de zile. Nu consider că o soluție prin care se aruncă în apă cei care nu știu să înoate este potrivită în acest caz, când miza este atât de mare pentru economia României, însă vom încerca să facem față tuturor provocărilor.“ a declarat av. Simona Maria Miloș, Președinte al INPPI.

„Din păcate, Codul nu a ieșit așa cum ar fi trebuit să iasă, printr-o lege aprobată în parlament, în urma unor discuții asupra fiecărui punct inclus în proiect și nu printr-o ordonanță care intră în vigoare în trei săptămâni. S-au făcut modificări importante la acest Cod în ședința de guvern de miercuri, printre care reducerea termenului alocat reorganizării de la 3 ani la un an – fapt care va duce la dispariția aproape în totalitate a planurilor de reorganizare.Menționez că în Franța termenul este de 10 ani, iar în SUA și în alte țări europene nu există un termen determinat.Dacă nu vom reuși să îndreptăm această propunere, se va înrăutăți raportuldintre falimente și reorganizări. O altă modificare semnificativă este posibilitatea executării silite în afara procedurii insolvenței a creanțelor bugetare născute în timpul procedurii, pe toate bunurile fără să se țină seama că o parte din bunuri servesc drept garanții pentru bănci. Tot la fel, prin creșterea procentului de la 30% la 50% din total masă credală pentru aprobarea planului de reorganizare, înseamnă, de fapt, că niciun plan de reorganizare nu va putea fi aprobat fără recuperarea în întregime a creanței bugetare. În opinia mea, toate aceste prevederi – care, de altfel, se aplică și procedurilor în curs – vorduce la blocarea reorganizării, inclusiv pentru societățile care au angajați. Acestea vor fi practic nevoite să concedieze angajații. În plus, a fost introdusă o prevedere conform căreia se ridică licența firmelor din domeniul Audio-Vizual până la depunerea unui plan de reorganizare, iar această acțiune poate dura câteva luni. Dacă se întrerupe emisia, este imposibil de crezut ca societatea își va mai putea relua activitatea.”, a declarat Arin Octav Stănescu – Președinte UNPIR și Expert cheie în cadrul echipei de consultanți care a elaborat proiectul Noului Cod al Insolvenței.

„Ceea ce mă îngrijorează din cele aflate ieri și astăzi în cadrul Conferinței Naționale de Insolvență sunt șansele reduse de reorganizare judiciară a companiilor aflate în insolvență, nu numai datorită scurtării perioadei în care se poate implementa un plan de reorganizare, ci și a condițiilor și modului în care va fi votat planul. Această modificare va duce cu siguranță la o scădere a posibilităților reale de reorganizare judiciară și la salvarea efectivă, de succes, a întreprinderii de la faliment. Dar mai cu seamă, va pune o presiune extremă asupra procedurilor de preinsolvență care până acum nu și-au demonstrat eficiența. Deasemenea, mă îngrijorează faptul că, creditorii, mai ales cei garantați, sunt puși într-o poziție defavorabilă în raport cu debitorul, dar și faptul că suspendarea procedurii de executare silită ar urma să opereze numai pentru o anumită categorie de creditori”, a declarat Mirela Iovu – Vicepreședinte CEC Bank.

„Dacă gândim pozitiv și credem că se pot face reorganizări judiciare într-un an, înseamnă că economia noastră are numai cazuri simple. ” a spus Stan Tîrnoveanu –Partener, ZRP Insolvency SPRL.

„Vestea cea mai înspăimântătoare este aceea că există o dispoziție tranzitorie care declară că această nouă reglementare ce intră în vigoare pe 25 octombrie se va aplica și procedurilor în curs. Proceduriștii știu că normele de procedură – și doar acestea – se aplică și procedurilor în curs. Va trebui ca prin judecătorii sindici să vedem dacă această reglementare privește și dreptul substanțial sau doar procedurile. Spre exemplu, să vedem dacă reducerea numărului de ani pedurata cărora se poate desfășuraplanul reorganizare de la 3+1 la 1+1 este o normă de procedură sau normă substanțială. Dacă este o normă substanțială nu se va putea aplica retroactiv pentru că este o încălcare a Constituției.”, a declarat Gheorghe Piperea – ProfesorUniversitar la Facultatea de Drept, București și Partener Coordonator la Piperea și Asociații.

„Sunt și lucruri bune și mai puțin bune în Codul Insolvenței. Toate aceste inconveniente vor putea fi îmbunătățite și modificate prin legea de punere în aplicare și vă promit că voi fi atent cu ceea ce se va întâmpla cu această lege. Personal sunt necăjit de modalitatea în care a fost aprobat și mai ales de faptul că o versiune a Codului a fost publicată pentru dezbaterea publică pe site-ul Ministerului Justiției, o altă versiune s-a discutat în ședința de guvern, și o altă variantă a ieșit.”, a spus și Mircea Grosaru, Deputat.

În plus, cele mai des menționate teme de discuție atât în prezentările lectorilor cât și în intervențiile moderatorilor sau ale participanților, au fost cateva dintre propunerile introduse direct prin OUG, propuneri care nu aparțin consorțiului care a lucrat la elaborarea Codului, printre care se numără:
–    Introducerea în sfera de aplicare a procedurilor de insolvență a regiilor autonome, în condițiile în care regiile autonome trebuiau introduse în Cod de către consultant ulterior, după o atentă evaluare;
–    Scăderea perioadei de implementare a planului de reorganizare de la 3 ani la 1 an.*
–    Ridicarea procentului de aprobare a planului de reorganizare de la 30% din total masă credală la 50% din total masă credală *
*(cele două propuneri diminuează într-o foarte mare măsură șansele de redresare);
–    Introducerea prevederii potrivit căreia deschiderea procedurii insolvenței nu suspendă executarea silită din partea creditorilor deținători de creanțe curente.
*Această prevedere încalcă principiul caracterului concursual și colectiv al procedurilor de insolvență prin posibilitatea acordată creditorilor, în chip individual, să execute silit debitorul prin acțiuni paralele procedurii insolvenței. În plus, nu va mai exista nicio protecție a Tribunalului în cazul insolvenței debitorului.
–    Posibilitatea suspendării licenței de emisie a celor aflați sub incidența legii audio-vizualului;
*se suspendă de drept;
–    Eliminarea dispoziției potrivit căreia „orice limitări, interdicții sau altele asemenea, introduse prin legi speciale sau clauze contractuale, pentru motivul deschiderii procedurii insolvenței sunt nule de drept”;
–    Ridicarea procentului de omologare a concordatului preventiv de la 80% la 90%.

Pe lângă temele de discuție abordate anterior, au mai fost aduse în discuție și subiecte mai tehnice, precum:
–    Acțiunile revocatorii falimentare,
–    Preluarea controlului companiilor prin intermediul unui plan de reorganizare,
–    Insolvența unităților administrativ -teritoriale. Argumente pro și contra raportate la prevederile OUG 46/2013,
–    Noutățileaduse de CodulInsolvențeiînscopuleficientizăriiprocedurii.

Cel mai emoționant moment al conferinței a fost cel dedicat d-nului Prof. Univ. Dr. Ion Turcu, părintele insolvențeiîn România. Pentru activitatea sa în domeniul insolvenței, încă de pe vremea când exista o singură lege proaspăt ieșită din Parlamentul României, când nu existau dosare, jurisprudență sau doctrină. În acea vreme, exista doar o carte, o carte verde, singurul reper pentru cei care activau în această zonă a dreptului comercial.
Cartea domniei sale era singurul instrument disponibil judecătorilor sindici și avocaților. Pentru toată contribuția adusă în materia insolvenței,prof. Ion TURCU a primit diploma de excelență din partea INPPI.

„Nu știu cât este cauzalitate și cât este întâmplare implicarea mea în acest domeniu. Un autor francez spunea că în sport important este să participi, iar în procedura insolvenței este important să nu participi niciodată. Doar că acest lucru nu depinde neapărat de voința celui care-și vede numele pe o listă, ci depinde de multe ori de o întâmplare măruntă. Așa se face că în anul 1994 am primit un telefon de la însoțitoarea Ministrului Finanțelor de la acea vremeși de aici a început totul. La peste 17 ani distanță de la prima carte publicată, e momentul unui nou început, cu o nouă lege, fapt ce ne obligă să fim la înălțime.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ion Turcu.

Partenerii media ai primei ediții a Conferinței Naționale de Insolvențăau fost publicațiile: Capital, Evenimentul zilei, Business Review și Legal Magazin.