Altfel spus, elaborarea unui set coerent de propuneri de amendare a actelor normative în vigoare și de recredibilizare a funcționării sistemului de învățământ superior din România, îndeosebi la nivelul studiilor universitare de doctorat. 

În acelaşi timp, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi-a propus ca în 2016 să evalueze toate şcolile cu privire la aprobările ISU şi stabilirea împreună cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniu a unui plan/program de rezolvare a acestor probleme Poz. Dar şi să prioritizeze investițiile în reabilitarea clădirilor cu risc seismic și a căminelor studentești