Documentul prezintă o serie de inițiative pentru a contribui la crearea condițiilor adecvate pentru ca cei care pot să continue să lucreze – conducând la un echilibru mai bun între timpul petrecut la locul de muncă și timpul petrecut la pensie; pentru a garanta că persoanele care se mută într-o altă țară își pot păstra drepturile la pensie; pentru a ajuta oamenii să economisească mai mult și pentru a asigura îndeplinirea promisiunilor legate de pensii și că oamenii obțin ceea ce așteaptă la vârsta pensionării.
Pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE și tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă.
Pensiile reprezintă deja o cotă importantă a cheltuielilor publice: în medie, 10 % din PIB în prezent, cu o creștere posibilă la 12,5 % în 2060. Cu toate acestea, cheltuielile cu pensiile de stat variază, în prezent, de la 6 % din PIB în Irlanda la 15 % în Italia, arătând că statele se află în situații diferite, deși se confruntă cu probleme demografice similare. În timp ce criza afectează sistemele de pensii bazate pe principiul repartiției printr-o scădere a nivelului de ocupare a forței de muncă și, prin urmare, prin scăderea contribuțiilor la sistemul de pensii, sistemele finanțate sunt afectate prin scăderea valorii activelor și prin randament redus.
Prezentând cartea albă la Bruxelles, comisarul László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a spus că este important să se ridice vârstele de pensionare, afirmând că un sondaj Eurobarometru recent arată că numeroși europeni ar rămâne pe piața muncii chiar dincolo de vârsta de pensionare în cazul în care condițiile sunt favorabile.
Ce propune cartea albă
• crearea de oportunități mai bune pentru lucrătorii în vârstă prin solicitarea partenerilor sociali să adapteze practicile la locul de muncă și pe piața forței de muncă și prin utilizarea Fondului social european pentru a integra lucrătorii mai în vârstă în câmpul muncii;
• dezvoltarea unor sisteme suplimentare de pensii private prin încurajarea partenerilor sociali să elaboreze astfel de sisteme și prin încurajarea statelor membre să optimizeze stimulentele fiscale și de altă natură;
• îmbunătățirea siguranței sistemelor suplimentare de pensii, inclusiv printr-o revizuire a directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) și o mai bună informare a consumatorilor;
 
• compatibilizarea pensiilor suplimentare cu mobilitatea, prin intermediul unei legislații care protejează drepturile la pensie ale lucrătorilor mobili și prin promovarea instituirii de servicii de urmărire a pensiilor pe teritoriul UE. Aceasta poate oferi cetățenilor informații despre drepturile la pensie și estimări privind veniturile lor după pensionare;
• încurajarea statelor membre să promoveze prelungirea vieții profesionale active, prin corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață, restrângerea accesului la pensionare anticipată și eliminarea decalajelor în materie de pensii între bărbați și femei;
• continuarea monitorizării gradului de adecvare, viabilității și siguranței pensiilor și sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în statele membre.