Proiectul a fost motivat, pe de o parte, de faptul că folosirea frauduloasă a termenilor de 'ecologic', 'biologic', 'organic' sau a abrevierilor acestora, precum 'bio', 'eco', ca mărci comerciale sau practici de utilizare, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare şi documentele comerciale, poate induce în eroare consumatorul, acestea nefiind obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică.

Pe de altă parte, au fost constatate cazuri frecvente de nerespectare de către organismele de inspecţie şi certificare pentru domeniul agriculturii ecologice a prevederilor legislaţiei comunitare, pentru care Comisia Europeană a solicitat că România să ia măsurile necesare pentru asigurarea trasabilităţii produselor ecologice în toate stadiile de producţie, procesare şi distribuţie.

'Având în vedere aceste aspecte, s-a decis că se impune stabilirea unui sistem de sancţiuni asupra organismelor de inspecţie şi certificare care nu respectă obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Implementarea măsurilor va asigura îmbunătăţirea activităţii din sectorul de agricultură ecologică pe toată filiera, de la producătorul agricol până la utilizatorul final', precizează MADR într-un comunicat.

Potrivit actului normativ, obligaţiile organismelor de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt: să aplice prevederile art. 30, alin. 2, din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice; să solicite oprirea temporară de la comercializare, a produselor care nu respectă regulile de producţie ecologică sau, după caz, retragerea de la comercializare a acestor produse; să deţină documentele care fac parte din dosarul de control precum şi să respecte prevederile privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

De asemenea, etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul ca produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 45.000 de lei.

Fermierii care vor să se înregistreze ca operatori în agricultura ecologică în anul 2014 o mai pot face până la data limită de 29 august a.c., iar ulterior, numai dacă sunt înregistraţi, vor putea depune cereri pentru obţinerea sprijinului financiar prevăzut în aceste proiect de act normativ şi care ar putea ajunge la peste 600 de euro în anul 2015.

România are un potenţial imens în agricultura ecologică, cu o suprafaţă de 300.000 de hectare de teren arabil certificat ecologic pentru producţie şi alte 500.000 de pajişti şi un număr de 15.000 de operatori înregistraţi în sistem la finele anului 2013. România exportă 80% din producţie, în special materie primă şi foarte puţine produse procesate.

AGERPRES