Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este înaintată pentru adoptare la deputați și implică modificări ale salariilor stabilite pentru 2022, în cazul celor mai înalte funcții din bibliotecile naționale și muzele de interes național.

După ce va primi votul deputaților, va trebui promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce schimbări.

Care sunt funcțiile vizate de către această propunere:

Managerii (directori generali și directori), directorii generali adjuncți și directorii din bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, precum şi Biblioteca Academiei Române, din muzeele de importanță națională și încadrați la categoria „alte muzee” din Anexa III a Legii salarizării unitare. Creșterile se referă la salariile la care trebuie să se ajungă până în anul 2022.

Creșterile vor fi următoarele

  • în cazul managerilor, 10.529 lei pentru gradul I (8.247 lei actuala valoare) și 12.459 lei pentru gradul II (8.774 lei, actuala valoare); coeficienții de salarizare în funcție de grad cresc și ei: 4,21 și 4,98 vor fi noii indici (față de 3,30 și 3,51); pentru cei încadrați la categoria „alte muzee” vorbim de 8.423 lei pentru gradul I (6.563 lei actuala valoare) și 9.283 lei pentru gradul II (8.301 lei actuala valoare);
  • în cazul directorilor generali adjuncți, 9.651 lei la gradul I (6.229 lei actuala valoare) și 11.933 lei pentru gradul II (8.072 lei actuala valoare); noii coeficienți de salarizare vor fi 3,86 și 4,77 (față de 2,49 și 3,23); pentru cei încadrați la categoria „alte muzee” vorbim de 7.546 lei pentru gradul I (5.791 lei actuala valoare) și 8.678 lei pentru gradul II (7.282 lei actuala valoare);
  • În cazul directorilor, 9.651 lei la gradul I (6.229 lei actuala valoare) și 11.933 lei pentru gradul II (8.072 lei actuala valoare); noii coeficienți vor fi 3,86 și 4,77 (față de 2,49 și 3,23); pentru cei încadrați la categoria „alte muzee” vorbim de 7.546 lei pentru gradul I (5.791 lei actuala valoare) și 8.678 lei pentru gradul II (7.282 lei actuala valoare).

Sunt vizate și alte salarii

Trebuie menționat că este vizat și personalul din cadrul Bibliotecii Naţionale a României și  a Bibliotecii Academiei Române, fiind vorba despre o majorare cu 20% de la 1 ianuarie 2020 a salariilor brute.

Ultimele salarii care care sunt prevăzute de această schimbare sunt cele ale personalului din cadrul Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale, fiind vorba despre o majorare cu 100% a salariilor de bază din ianuarie.