Pentru modernizarea şi consolidarea Podului Mihai Bravu, creditele de angajament pentru 2016 reprezintă peste 23 de milioane de lei, pentru reabilitarea Podului Tei Toboc 3,8 milioane lei, pentru reabilitarea Podului Ciurel 1,7 milioane lei, iar pentru reabilitarea Podului Timpuri Noi 1,2 milioane lei. 

Reabilitării sistemului rutier de pe strada Teiuş i-ar putea fi alocate 7,4 milioane lei, iar semnalizării verticale dinamice pe arterele Capitalei 5 milioane de lei. 

Credite de angajament de peste 14 milioane lei sunt prevăzute pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii. 

Potrivit proiectului de buget, 2,5 miliarde de lei sunt prevăzute în 2016 pentru infrastructură, utilităţi şi transporturi (60,4% total buget). Din această sumă, 148 milioane de lei revin Direcţiei Investiţii, 532 milioane lei pentru RATB, 215 milioane lei pentru Administraţia Străzilor, 420 milioane lei pentru Direcţia Transporturi, 594 milioane lei pentru RADET, iar 592 milioane lei pentru Direcţia Utilităţi. 

Din suma prevăzută pentru cheltuieli curente, peste 1 miliard de lei va reprezenta, şi în acest an, contribuţia municipalităţii pentru subvenţiile la RADET (554 milioane lei) şi RATB (505 milioane de lei). 

Sursa: Agerpres