Comisia Europeană a decis să închidă procedurile contra României, Maltei şi Luxemburgului pentru implementarea cu întârziere a directivei "Blue Card" privind persoanele cu înaltă calificare din ţările terţe, după ce statele respective au făcut efectivă legislaţia naţională obligatorie în domeniul menţionat.

Cele trei ţări fuseseră avertizate de către Comisie că fac dificile procedurile pentru persoanele cu înaltă calificare din afara UE de a veni şi lucra în Uniunea Europeană.

Directiva "Blue Card", adoptată în 25 mai 2009, introduce reguli comune şi eficiente ce permit persoanelor cu înaltă calificare din afara Europei să vină şi să lucreze pe pieţele forţei de muncă ale statelor membre, acoperind deficitul de forţă de muncă care nu poate fi completat cu cetăţeni ai UE. De asemenea, directiva stabileşte o procedură rapidă de admitere a acestor cetăţeni străini şi asigură un set comun de drepturi economice şi sociale, precum tratament egal cu cetăţenii UE cu privire la condiţiile de muncă şi plată, ca şi acces la bunuri şi servicii.

De îndată ce un stat membru acordă un "Blue Card" unui migrant, după doi ani persoana respectivă poate beneficia de acces liber la locurile de muncă cu înaltă calificare în statul membru respectiv şi, de asemenea, se poate muta într-un alt stat membru în care calificare sa ar putea fi necesară.

Directiva nu împiedică însă statele membre UE să aibă în vigoare un sistem propriu de acordare a permiselor de rezidenţă pentru migranţii cu înaltă calificare, dar astfel de permise nu acordă şi dreptul de rezidenţă în alte state membre, drept garantat potrivit directivei "Blue Card".
Sursa: Agerpres