Pentru întrega perioadă de programare 2014 – 2020 România beneficiază de o alocare financiară totală de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetară totală a Măsurilor implementate la nivelul AFIR se ridică la 4,87 miliarde de euro.

În perioada 25 martie 2015 -18 decembrie 2015, AFIR a primit 7.697 de cereri de finanțare. Valoarea totală a fondurilor europene nerambursabile solicitate prin aceste proiecte a fost de peste 1,55 miliarde de euro. Gradul de accesare al alocarii disponibile în anul 2015 este de peste 100%.

Dintre aceste proiecte, 1.114 de cereri de finanțare au fost deja selectate în vederea acordării finantării către solicitanți. Valoarea proiectelor selectate până în prezent este de peste 67,7 milioane de euro. Restul proiectelor depuse se află in etapa de evaluare iar pe măsură ce sunt selectate, AFIR va publica pe pagina oficială de internet (www.afir.info).

„A fost o sesiune în care Agenția a pus la dispoziția potențialilor beneficiari fonduri nerambursabile totale de peste 1,555 miliarde de euro, din care s-au solicitat 1,559 miliarde euro. Pentru anumite domenii fondurile nerambursabile au fost consumate integral, însă am observat și multe sectoare unde nivelul solicitărilor este scăzut.  

Am început deja analiza a ceea ce a însemnat acest prim an. Identificăm unde au fost blocaje, ce nu a funcţionat, dar şi ce a mers bine şi vă asigur că nu vor exista probleme fără soluţie”, a precizat Directorul General al AFIR, domnul Andras Szakal.

Cele mai căutate măsuri

Cele mai multe cereri de finanțare, 2.874, au fost depuse la sediile Oficiilor Județene ale AFIR pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, prin care fiecare proiect poate beneficia de maximum 50.000 de euro. O Măsura care s-a bucurat de succes și în Programul trecut. Valoarea totală nerambursabilă pentru toate proiectele depuse acum este de 120,77 milioane de euro.

Un interes deosebit s-a înregistrat și pentru Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” pentru care AFIR a primit 668 de cereri de finanțare depuse on-line, dintre care 344 privesc sectorul vegetal. Valoarea totală nerambursabilă a tuturor proiectelor se ridică la 266,29 milioane de euro.

 Începând cu 8 iulie au fost deschise noi sesiuni de depunere a cererilor de proiecte pentru finanțare prin Submăsura 4.1a, Submăsura 4.2, Submăsura 4.2a și Submăsura 6.3. Pentru aceste submăsuri (mai putin sM 4.1a care s-a închis pe 30 octombrie 2015) termenul de depunere a fost prelungit de la 30 octombrie la 18 decembrie 2015 pentru a permite tuturor celor care au pregătit proiecte să le depună.

Proiectele primite on-line pe site-ul www.afir.info pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” sunt 81 la număr, având valoarea totală nerambursabilă de 67,04 milioane de euro.

Pentru Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” s-au depus 65 cereri de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 28,26 milioane de euro, iar prin Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” s-a depus 6 proiecte cu valoarea de aproximativ 1,37 milioane de euro.

Investițiile în fermele mici au continuat sub o formă mult mai extinsă și în actuala perioadă de programare, pentru Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” fiind depuse la sediile Oficiilor Județene ale AFIR 1.254 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 16,51 milioane de euro.

O altă Submăsura de succes din PNDR 2020, din punct de vedere al numărului mare de proiecte depuse, este Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Începând din 14 iulie 2015 când a fost lansat apelul de primire a cererilor de finanțare și până la finalul sesiunii de dpunere (30 octombrie 2015), AFIR a primit 1000 cereri de finanțare, însumând 59,89 milioane de euro.

Sesiunea de primire a proiectelor prin intermediul Submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” a fost deschisă pe 14 iulie 2015, fiind depuse on-line pe www.afir.info 502 de proiecte de investiții cu o valoare totală nerambursabilă de aproximativ 76 milioane de euro.

Referitor la proiectele ce vizează infrastructura agricolă, menționăm că pentru Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice” au fost depuse 35 de cereri de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 33,69 milioane de euro. De asemenea, pentru componenta de irigații din cadru Submăsurii 4.3 s-au depus 86 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de 87,11 milioane de euro.

Pentru proiectele de utilitate publică, Agenția a primit on-line 704 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de bază din mediul rural, depuse prin Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”. Valoarea totală nerambursabilă a acestora este de peste 717,59 milioane de euro.       

În cadrul Submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” s-au primit 244 cereri de finanțare, cu o valoare totală nerambursabilă de peste 82 de milioane de euro.

Prin intermediul Submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” au fost primite 178 de cereri de finanțare conforme în valoare totală de 2,44 milioane de euro.