Există dovezi în Evanghelia după Luca (Luca 2: 41-51) care sugerează că Iisus, în ciuda unei condiții umile, a avut o educație bună și chiar la o vârstă fragedă a înțeles excelent scripturile evreiești.

Iisus a trăit în provincia romană a Iudeii, când era deja o zonă diversă din punct de vedere etnic și lingvistic.

Se estimează că doar 5-10% din populația Iudeii din primul secol era alfabetizată.

Deși dovezile sugerează că Isus a fost alfabetizat, este foarte puțin probabil ca vreunul dintre discipolii lui Isus să fi știut carte.

Limba Iudeii și a zonelor înconjurătoare a fost aramaica, o limbă semitică încă vorbită de comunități mici din Israel astăzi.

Majoritatea istoricilor și cărturarilor biblici sunt de acord că Isus și discipolii săi vorbeau dialectul galilean al aramaicii.

Există, de asemenea, dovezi din evanghelii că Isus era bilingv.

Evanghelia după Luca (4: 16-24) relatează cum Hristos a vizitat o sinagogă și a citit un pasaj din Tora.

Un verset arată că Isus putea citi și înțelege ebraica, limba Vechiului Testament.

Unii savanți au susținut, de asemenea, că el vorbea greaca (de exemplu, Barr, 1970).

Înțelegerea limbii grecești ar explica, de asemenea, conversațiile îndelungate pe care Isus le-a purtat cu Pontius Pilat.

Greaca (împreună cu latina) era limbajul administrativ și juridic în provinciile de est ale Imperiului Roman.

Apoi Iisus a mers la Nazaret, unde fusese crescut.

După obiceiul Său, El a intrat în sinagogă de Sabat.

Și când s-a ridicat în picioare să citească, i s-a înmânat sulul proorocului Isaia. Desfășurându-l, El a găsit locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc vestea bună săracilor”.

Pasajele din Noul Testament sugerează, de asemenea, că Isus știa să scrie.

De exemplu, în Ioan spune că un grup de preoți evrei au târât o femeie prinsă în adulter în fața lui Iisus și au întrebat dacă ar trebui să o ucidă pentru o astfel de crimă poruncită de Moise.

Aceasta a fost o capcană foarte inteligentă.

Dacă Isus era de acord, atunci el contrazicea învățăturile sale despre dragoste și iertare.

Dacă nu era de acord, atunci încălca legea evreiască și contrazicea pe unul dintre profeții lui Dumnezeu.

Pentru a evita capcana, Isus a scris cu calm ceva pe pământ înainte de a spune „cel care este fără păcat printre voi, să fie primul care aruncă o piatră asupra ei”.

După ce au auzit acest lucru, preoții și mulțimea și-au dat seama că toți erau la fel de păcătoși și au lăsat-o pe femeie în pace.

Nu este consemnat în Evanghelii sau chiar în textele gnostice ceea ce a scris Isus pe pământ.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric