"Urmând aceeaşi tendinţă crescătoare din perioadele anterioare, valoarea depozitelor populaţiei a atins 120,8 miliarde lei la jumătatea anului 2012, cu 2,5 miliarde lei mai mare decât la 31 martie 2012. Spre deosebire de trimestrul precedent, depozitele în valută ale populaţiei au avansat mai rapid decât cele în lei, această evoluţie fiind caracteristică atât ansamblului instituţiilor de credit participante la FGDB, cât şi sucursalelor băncilor străine din România. Şi depozitele persoanelor juridice la instituţiile de credit din România au avut o dinamică pozitivă, majorându-se cu 1,9% în trimestrul II 2012 (+1,7% în termeni reali), până la 195,8 miliarde lei la sfârşitul perioadei", scrie în documentul citat.

Potrivit acestuia, evoluţia se datorează creşterii consemnate pe ansamblul instituţiilor de credit participante la FGDB (+6,4 miliarde lei), care a compensat retragerile de la sucursalele băncilor străine din România (-2,6 miliarde lei).

"Depozitele în valută de peste 100.000 euro au avut cel mai mare aport la sporul depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de credit participante la FGDB. Variaţiile trimestriale pozitive ale valorii depozitelor la instituţiile de credit din România au fost însoţite şi de creşterea numărului de deponenţi pentru ambele categorii, persoane fizice şi persoane juridice. Astfel, în trimestrul II 2012, numărul deponenţilor persoane fizice s-a majorat cu 33.125 persoane, ajungând la 15.315.935, în timp ce numărul deponenţilor persoane juridice s-a mărit cu 9.641, până la 1.001.846. La finele lunii iunie 2012, depozitele în lei însumau 168,9 miliarde lei (variaţie trimestrială de +0,8% în termeni nominali, respectiv +0,6% în termeni reali), în timp ce depozitele în valută se ridicau la 147,7 echivalent miliarde lei (variaţie trimestrială de +3,4% în termeni nominali, respectiv +3,2% în termeni reali)", arată raportul Instituţiei.

Deşi în trimestrul II 2012 valoarea depozitelor în lei s-a mărit mai lent decât cea a depozitelor în valută, ponderea acesteia în valoarea totală a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar a rămas majoritară, respectiv 53,3% la 30 iunie 2012.

"În raport cu sfârşitul primului semestru al anului anterior, depozitele în valută au cunoscut o creştere uşor mai accelerată decât a depozitelor în moneda naţională (+8,4% faţă de +7,8%). Din valoarea totală a depozitelor bancare, 92,5% se află la cele 33 de instituţii de credit participante la FGDB, respectiv 293 miliarde lei la 30 iunie 2012. În comparaţie cu finele primelor trei luni ale anului 2012, valoarea totală a depozitelor la instituţiile de credit participante la FGDB s-a mărit cu 3% (+2,8% în termeni reali), consemnându-se creşteri pe ambele categorii de deponenţi, persoane fizice şi juridice. O influenţă semnificativă la această evoluţie au avut-o depozitele în valută atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al celor juridice", potrivit raportului.

Dacă pentru populaţie cel mai mare spor trimestrial s-a înregistrat pentru depozitele garantate denominate în valută mai mici de 100.000 euro (+1,1 echivalent miliarde lei), în cazul persoanelor juridice cel mai mare aport a revenit depozitelor de peste 100.000 euro din categoria celor negarantate (+4,8 echivalent miliarde lei).