Femeile au realizat câştiguri salariale mai mici cu circa 10% decât bărbaţii.

"Numărul mediu al salariaţilor în luna octombrie 2010, pentru întreprinderile cu cel puţin 10 salariaţi, a fost de 4.064.500 persoane, 47,1% fiind femei. Contingentul cel mai numeros (83,6% din totalul salariaţilor) a avut vârsta cuprinsă între 25-54 ani, iar tinerii (15-24 ani) au reprezentat numai 5,7% din totalul salariaţilor. Salariaţii cu studii superioare au avut o pondere de 29,1%, femeile fiind preponderente (55,9%). Din totalul celor 4.064.500 salariaţi, 64,0% erau absolvenţi ai învăţământului mediu (liceal şi postliceal)", se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, câştigul salarial mediu lunar realizat de femei a reprezentat 90,4% din cel al bărbaţilor în expresie brută, respectiv 90,7% în expresie netă.

"Creşterea progresivă a nivelului câştigului realizat odată cu grupa de vârstă a salariaţilor cuprinde toate intervalele, cele mai mari câştiguri lunare fiind realizate de salariaţii în vârstă de 55-64 ani (2.193 lei lunar/persoană în expresie brută şi, respectiv, 1.580 lei lunar/persoană în expresie netă). Cele mai mici diferenţe dintre câştigurile medii lunare ale femeilor şi bărbaţilor sunt în cazul tinerilor (15-24 ani), femeile realizând cu 51 lei/lună în expresie brută, respectiv cu 35 lei/lună în expresie netă, mai puţin decât bărbaţii din această categorie de vârstă", informează INS.

Odată cu înaintarea în vârstă, ecartul dintre câştigurile medii lunare ale femeilor şi cele ale bărbaţilor creşte, astfel că diferenţa înregistrată pentru salariaţii vârstnici ajunge la 238 lei/lună în expresie brută, respectiv la peste 168 lei/lună în expresie netă, în defavoarea femeilor acestei categorii de vârstă.

"Dacă pe ansamblul economiei naţionale, câştigul salarial mediu net al bărbaţilor este mai mare cu 135 lei faţă de cel al femeilor, diferenţa în expresie absolută se accentuează pe măsură ce se avansează pe scala nivelului de pregătire către limita superioară. Bărbaţii cu nivel de educaţie superior câştigă cu peste 400 lei/lună mai mult decât femeile din aceeaşi categorie. Câştigurile salariale medii lunare nete ale salariaţilor cu nivel de educaţie superior sunt mai mari de circa 2,8 ori decât ale celor cu nivel de educaţie inferior, respectiv de 2,1 ori decât ale celor cu nivel mediu de educaţie. Bărbaţii au câştigat mai mult decât femeile în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari depăşiri ale câştigului salarial mediu brut lunar înregistrându-se astfel: 46% în alte activităţi de servicii, 30,7% în industria prelucrătoare, 22,6% în intermedieri financiare şi asigurări, 16,6% în comerţ", arată comunicatul citat.

Persoanele angajate în unităţile aparţinând sectorului public, realizează un câştig salarial mediu brut lunar de 1.998 lei, superior mediei pe economia naţională cu 76 lei, pentru bărbaţi înregistrându-se un spor de 211 lei/lună (faţă de 2014 lei/lună în medie pe economie), iar pentru femei, mai mic, de doar 9 lei/lună (faţă de 1820 lei/lună în medie pe economie). Câştigul salarial mediu brut lunar al salariaţilor din sectorul privat se situează sub media naţională cu 39 lei pe brut şi 26 lei pe net.

În anul 2010, câştigul salarial mediu brut anual a fost de 23.561 lei/persoană, cu diferenţieri semnificative pe cele două sexe, respectiv 22.772 lei/persoană la femei, faţă de 24.264 lei/persoană la bărbaţi.

Ancheta asupra structurii câştigurilor salariale se realizează din patru în patru ani, ca o cercetare statistică selectivă în întreprinderi, având ca perioade de referinţă luna octombrie şi anul calendaristic.