Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,5%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,1%. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat, în februarie 2015, în fabricarea produselor din tutun (5.151 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (999 lei). În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost de 99,2% pentru luna februarie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 128,3% cu 1,1% mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2015. În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. În luna februarie, comparativ cu ianuarie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale în lunile anterioare, a nerealizărilor de producţie ori a încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (între 9,5% şi 10,0%), în extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi extractive, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) – între 4% şi 5%, în activităţi de poştă şi de curier, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicala; activităţi de difuzare şi transmitere de programe) – între 3% şi 4%. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2015 din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru performanţe), sume din profitul net şi din alte fonduri ori realizărilor de producţii şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (39,9%), în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – între 10% şi 20%, în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – între 4,5% şi 8,5%, în activităţi de servicii anexe extracţiei, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, telecomunicaţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii – între 2% şi 3,5%. În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-1,6%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-1,3%). În administraţia publică câştigului salarial mediu net a fost în uşoară creştere (0,2%) faţă de luna ianuarie 2015.

 

Sursa: Agerpres