Ce pensie vei primi în funcție de salariul actual?

În prezent, majoritatea oamenilor se întreabă ce pensie vor avea în viitor. Ei bine, elementele care stau la baza stabilirii drepturilor de pensie se regăsesc în buletinul de calcul, document care poate fi solicitat casei de pensii din raza domiciliului dumneavoastră.

În prezent, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea punctului de pensie.

„Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezulta punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică”, a transmis Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Aşa se procedează pentru fiecare an de activitate, apoi se adună toate „punctajele anuale”. Calculul pensiei se face individual, pe fiecare perioadă în care salariul brut a avut aceeași valoare, astfel încât, pentru a putea face simulări de calcul trebuie să luați în considerare salarii brute care pornesc de la 4.000 de lei, adică un salariu net de aproape 2.400 de lei.

De exemplu, un angajat care are un salariu brut de 4.000 de lei și va ieși la pensie peste zece ani va încasa o pensie medie de cel puțin 1.250 lei, dacă nu a cotizat deloc la pensiile private obligatorii. În cazul în care cotizează la Pilonul II, atunci pensia de la stat va fi mai mică, dat fiind că și contribuțiile sunt mai mici.

Cum vor fi recalculate pensiilor românilor?

Directorul Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a anunțat, joi, că nicio pensie nu va scădea după recalculare.

„Nicio pensie nu va scădea, noi asta urmărim prin recalculare, să eliminăm aceste inechități, nu să le amplificăm, dimpotrivă, pentru că există în momentul de față în plată pensionari care au aceeași perioadă contributivă, aceeași vechime în muncă, dar faptul că au ieșit în perioade diferite de timp la pensie, pe acte normative care erau în vigoare la acea dată există cuantumuri diferite în plată.

Noi trebuie să oferim acest act normativ ca să fie adoptat, dar de intrat în vigoare probabil că va intra în anul 2024”, a spus acesta.

Recalcularea pensiilor este posibilă în baza unor documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte funcționarilor de la casele teritoriale de pensii publice. Recalcularea pensiilor se poate face în cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare după deschiderea dreptului de pensie pentru limita de vârstă.

Mai pot beneficia de această procedură și cei care au mai lucrat după ce au împlinit vârsta de pensionare, amânând ieșirea la pensie peste vârsta stabilită prin lege. Dacă se consideră nedreptățiți, de valoarea veniturilor ce li s-au stabilit, aceștia pot solicita o recalculare a drepturilor de pensie.

Condițiile în care se va recalcula pensia

Potrivit legii, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se recalculează în următoarele situaţii:

În primul rând, acest lucru este posibil prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea pensiei.

În al doilea rând, pensia poate fi recalculată prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare.

O altă situație în care se poate recalcula pensia este cea în care solicitantul depune documente suplimentare, care nu există la dosarul de pensie, dar care influențează cuantumul drepturilor de pensie.

Conform reglementărilor legale în vigoare, pensia recalculată se va acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea. Deci, chiar dacă procesul va dura mai multă vreme, iar decizia cu noua pensie va fi eliberată după mai multe luni, pensionarii își vor primi drepturile retroactive. Daniel Baciu a precizat, însă că abia în 2024, românii ar putea primi noile pensii, după recalculare.