În plus, Consiliul a aprobat aplicarea unor măsuri rezultate în urma controalelor desfăşurate în cazul unor brokeri de asigurări şi societăţi de servicii de investiţii financiare (retragerea autorizaţiei de funcţionare, sancţionarea cu avertisment scris, sancţionarea cu amendă) şi numirea unor membri în structurile de conducere ale unor societăţi de asigurare şi brokeri (director general adjunct, director executiv). 

Totodată, a fost aprobată majorarea capitalului social în cazul unor societăţi de asigurare şi brokeri. 

De asemenea, au fost aprobate o serie de modificări aduse actelor constitutive (cesiune de părţi sociale, schimbare sediu social, modificare capital social) în cazul unor brokeri de asigurare. În acelaşi timp, s-a aprobat avizarea modificărilor intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a încheierii contractului de depozitare cu BRD – GSG.

AGERPRES