Valeriu Steriu, președintele Comisiei prezidențiale pentru Agricultură

 

Puncte tari

 • Potenţialul agricol ridicat al României
 • Pondere încă mare a populaţiei rurale
 • Alocarea unor pachete financiare însemnate pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole
 • Stabilitate financiară în ceea ce priveşte alocarea fondurilor europene
 • Preţurile produselor agricole şi agroalimentare sunt la un nivel ridicat
 • Atragerea tinerilor în activitatea agricolă productivă pentru piaţă în următorii ani
 • Piaţa românească pentru produse agricole şi agro­alimentare are per­s­pectiva de a absorbi în continuare o creştere a producţiei agricole autohtone
 • Creşterea investiţiilor directe străine şi naţionale
 • Existenţa unei game largi de produse tradiţionale (1500 înregistrate la nivel naţional)
 • Existenţa unor reţele de comercializare pentru exploataţiile mari
 • Dezvoltarea lanţurilor de supermar­ke­turi.
 • Agricultura ecologică în dezvoltare
 • Potenţial deosebit pentru energie rege­nerabilă

 

Oportunități

 • Alocare financiară importantă pentru România în cadrul PAC
 • Piaţa agricolă şi agroalimentară – favorabilă în ceea ce priveşte preţurile, pentru producătorii agricoli
 • Posibilităţi de dezvoltare a unor activităţi de distribuţie în spaţiul rural
 • Accelerarea echipării spaţiului rural cu infrastructură de tip european
 • Existenţa unei cereri specifice în cadrul pieţei comune europene poate duce la stimularea dezvoltării unor produse de nişă
 • Problemele economice şi cele politice privind migraţia ar putea încuraja unii tineri să revină în ţară pentru a-şi dezvolta mici afaceri
 • Conştientizarea publică şi politică a importanţei agriculturii ca factor de securitate internă, promovarea produselor agricole românești

 

Puncte slabe

 • Menţinerea fărâmiţării proprietăţilor, număr mare de exploatații agricole mici, de subzistenţă; Terenuri rămase necultivate. Sistem impozitare teren agricol neadecvat
 • Existenţa unor megastructuri de exploatare care constituie o frână în calea constituirii de exploataţii de dimensiuni compatibile cu cele existente în UE15
 • Lipsa legislaţiei şi a programelor de sistematizare a localităţilor şi organizarea terenurilor agricole, disfuncţionalitate în  relaţia cadastru-dezvoltare rurală
 • Vârsta înaintată a persoanelor care lucrează în agricultură
 • Suprapopulaţie rurală cu grad redus de ocupare
 • Lipsă personal calificat pentru industria alimentară, personal calificat  pentru exploatarea utilajelor complexe, tehnicieni, manageri
 • Nu au fost definite tipurile de ferme, gospodării ţărăneşti, care se dorește (argumentat) a fi susţinute diferenţiat prin politici publice
 • Statul nu are structuri operaţionale prin care să intervină eficient pentru corectarea unor dezechilibre-disfuncţionalităţi ale pieţei
 • Neimplicarea asociaţiilor private ale producătorilor pentru preluarea unor responsabilităţi publice locale
 • Absenţa în mediul rural a activităţilor de procesare
 • O pondere însemnată a pieţei revine comercianţilor ambulanţi, evazionişti, care nu respectă cerinţele minime de securitate a alimentului
 • Reticenţe faţă de asocierea pentru valorificarea producţiei obţinute în agricultură. Legislația cooperaţiei agricole, confuză și nestimulativă
 • Funcţionare ineficientă a pieţei produselor agricole în unele sectoare. Lipsă structuri piețe locale, lipsă  o bursă a cerealelor

 

Amenințări

 • Creşterea costurilor cu inputurile în agricultură (carburanţi, produse chimice pentru fertilizare şi tratament), precum şi a costurilor creditelor bancare
 • Continuarea constituirii de megastructuri de exploatare
 • Accentuarea gradului de neutilizare a forţei de muncă din spaţiul rural
 • Tendinţa mediului politic la nivel european de a slăbi susţinerea politică şi financiară a PAC
 • Restricţii de ordin administrativ şi procedural european (norme comunitare)
 • Negocierile din cadrul OMC
 • Menţinerea unei părţi a economiei nefiscalizată

 

 

 

Cosmin Chioreanu, director general pentru Monsanto România, Bulgaria şi Republica Moldova

 

Puncte tari

 • Orientarea fermierilor spre tehnologii de top
 • Fermieri profesionişti cu viziune de business dezvoltată
 • Nivel de investiţii în utilaje şi capacitate de stocare a producţiei ridicată

 

Oportunităţi

 • Deschiderea faţă de investiţii străine
 • Potenţial de producţie ridicat datorită factorilor geografici
 • Preţul mic spre moderat al terenurilor agricole

 

Puncte slabe

 • Fragmentarea terenului
 • Lipsa unui sistem naţional organizat de asigurare a apei pentru irigaţii
 • Lipsa unei burse agricole puternice
 • Lipsa unei strategii naţionale la nivel bancar cu privire la creditarea agricolă
 • Lipsa de coerență şi continuitate la nivel de politică agricolă naţională

 

Ameninţări

 • Seceta şi lipsa instalaţiilor de irigaţie
 • Decapitalizarea fermierilor mici şi medii după 2 ani de secetă (în vest şi sud-vest)
 • Piaţă de cereale în descreştere, cauzată de pieţele adiacente Mării Negre (Rusia/Ucraina)