Instituţia achiziţionează şi un contract pentru revizii şi reparaţii subsistem supraveghere video, în valoare estimată de 386.554 lei, precum şi servicii de telefonie publică fixă prin linii telefonice principale (directe) pentru convorbiri cu destinaţii naţionale şi internaţionale şi pentru fax pe o durată de 36 de luni, în valoare estimată de 49.310,92 lei. 

De asemenea, Camera Deputaţilor intenţionează să contracteze servicii de elaborare expertiză tehnică şi documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie pentru reparaţii instalaţii sanitare interioare apă rece, apă caldă menajeră, apă hidranţi şi sprinklere din imobilul Palatul Parlamentului. Valoarea estimată este de 285.714,29 lei. 

Conform Agerpres, o altă achiziţie făcută de Camera Deputaţilor constă în 30 de monitoare PC, în valoare de 11.344,54 lei. 

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.