Până acum, prin înregistrarea sporadică a proprietăţilor au fost înregistrate în cartea funciară aproximativ 10%-15% din numărul total al imobilelor din România. Înscrierea celor aproximativ 60 milioane de imobile de pe întregul cuprins al ţării în Cadastrul General ar putea fi realizată în șase-șapte ani, cu un buget estimat de 600-800 milioane euro, potrivit oficialilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Dată fiind această situaţie, autorităţile au demarat, în martie, proiectul-pilot finanţat cu peste 47 milioane euro printr-un împrumut de la Banca Mondială. Proiectul trebuia finalizat în octombrie, dar în acest moment în nicio comună nu s-au încheiat activităţile. Reprezentanţii ANCPI pun nereuşita pe seama neregulilor găsite în teren. Astfel, s-a constatat lipsa planurilor parcelare pentru terenurile din extravilanul localităţilor, iar în zonele necooperativizate nu există niciun fel de plan pentru identificarea terenurilor.
Mai mult, în aceste zone proprietarii nu deţin acte de proprietate conform legii pentru a putea fi înscrise, transmiterea dreptului de proprietate făcându-se deseori prin acte sub semnătură privată.

30% dintre proprietari, decedaţi

A dus la întârzierea livrărilor şi situaţia neclară a actelor de proprietate. Titlurile de proprietate emise în baza legilor funciare conţin multe erori: greşeli de scriere a numelor titularilor, greşeli în numerotarea parcelelor, lipsa identificării parcelelor sau schimbarea amplasamentelor în teren faţă de cele înscrise în titluri. „O altă problemă majoră a proiectului o constituie faptul că aproximativ 30% dintre proprietari sunt decedaţi, iar moştenitorii acestora, deşi au preluat faptic moştenirea, nu au dezbătut succesiunea.
Pentru rezolvarea acestor situaţii, ANCPI a negociat cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici stabilirea pentru dezbaterea moştenirilor în cadrul proiectului a unui onorariu fix de 150 lei, indiferent de numărul moştenitorilor, de patrimoniul succesoral şi de numărul transmisiunilor succesive.
În acelaşi timp, pentru a ajuta moştenitorii să suporte impozitul aferent transmiterii moştenirii, ANCPI poartă discuţii cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, în vederea stabilirii unor politici avantajoase de plată a impozitului pe transferul proprietăţii, prevăzut de Codul fiscal“, a arătat Eugenia Sas, specialist Carte Funciară – Direcţia Managementul Proiectelor.
În acest moment, se desfăşoară activităţi în 15 comune din cele 19 (lucrările în Valea Mărului, Nana, Roşeţi şi Saelele vor  începe abia în anul  următor).

Primării fără plan parcelar

Proiectul-pilot de Cadastru General merge destul de greu. Contractele sunt încheiate între ANCPI şi firmele de cadastru şi topografie, dar vizează multe date culese din primării, care nu sunt parte contractantă. De asemenea, recepţia lucrărilor se face la OCPI (Oficiul teritorial de cadastru). ANCPI nu are instrucţiuni foarte clare de aplicare a Cadastrului General, şi astfel fiecare OCPI are un mod al lui propriu de abordare a recepţiei.
„Suntem mai mulți actori: executanţii, ANCPI, primăria şi OCPI, şi dacă unul din aceştia nu înţelege rolul pe care îl joacă, lucrarea stagnează şi se finalizează foarte greu. Astfel, sunt primării care au planuri parcelare, cunosc proprietarii, şi altele la care nu există nicio umbră de plan parcelar după 20 de ani de aplicare a legilor proprietăţii. Din acest motiv, fiecare localitate are un anumit stadiu de realizare“, a spus Cornel Păunescu, reprezentantul firmei Topoexim, care execută lucrările în localităţile Moara, judeţul Suceava şi Saschiz, judeţul Mureş.
El a arătat că la Moara lucrările sunt întârziate pentru că nu au existat planuri parcelare. „A trebuit să mergem şi să identificăm în teren fiecare proprietar în parte. În acest moment, am încheiat planurile parcelare şi am preluat actele pentru intabulare de la fiecare proprietar în parte. La Saschiz avem concursul primăriei şi predarea va fi în februarie anul viitor“, a precizat Păunescu. ANCPI a demarat lucrările Proiectului CESAR cu 19 comune din 13 judeţe, iar în martie 2012 va începe a doua etapă de extindere, în 41 de comune.
Teoretic, asta înseamnă realizarea lucrărilor de cadastru în 41 de comune din 16 judeţe, acoperind o suprafaţă de 700.000 ha, și are termen de finalizare 30 iunie 2013.
Până la această dată, singurul proiect de Cadastru General finalizat cu înregistrarea imobilelor în cartea funciară este proiectul realizat de ANCPI în anul 2007, în comuna Ştefan Vodă din judeţul Călăraşi. În urma lucrărilor de înregistrare sistematică realizate, din cele 4.750 de proprietăţi existente, reprezentând suprafaţa de 7.000 ha, s-au deschis cărţi funciare pentru 4.320 de imobile. Pentru restul de 430 de imobile nu s-au deschis cărţi funciare, întrucât nu au fost identificaţi deţinătorii.