Pentru a nu lasa o prea mare libertate agentilor economici de a dispune de valuta lor, a fost emisa HG nr. 148/1993 cu privire la icasarile i valuta din operatiunile cu strainatatea, publicata i MO nr. 80/27.04.1993, act pe baza caruia agentii economici erau sanctionati cu amenda itre 800.000 si 1.000.000 lei pentru nerepatrierea i termen a valutei.
Limitele aplicarii OG nr. 18/1994
Pentru ca sanctiunile aplicate nu erau suficient de drastice, Guvernul, i exigenta lui, adopta OG nr. 18/1994 privind masuri pentru itarirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicata i MO nr. 28/28.01.1994, arobata si modificata prin Legea nr. 12/1995.
Potrivit ordonantei, la art. IV, sunt stabilite masuri pentru itarirea disciplinei financiare privind disponibilitatile i conturile valutare, fiind stabilite termene pentru icasarea sumelor i valuta aferente exporturilor de marfuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii i strainatate, precum si din orice alte operatiuni si tranzactii externe.
Ministerul Comertului urma sa stabileasca lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata pina la 90 de zile calendaristice de la data livrarii, precum si lista grupelor de produse cu plata peste un an de la data livrarii, produsele necuprinse i cele doua categorii putind fi exportate cu plata la termene itre 90 si 360 de zile calendaristice.
Pentru nerespectarea termenelor de repatriere a icasarilor i valuta se stabilesc amenzi contraventionale reprezentind:
· 10%, i lei, asupra sumelor i valuta nerepatriate, pentru itirzieri de pina la 30 zile calendaristice;
· 15%, i lei, asupra sumelor i valuta nerepatriate, pentru itirzieri itre 30 si 60 zile calendaristice;
· 20%, i lei, asupra sumelor i valuta nerepatriate, pentru fiecare luna calendaristica care depaseste primele 60 de zile de itirziere.
in toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor i valuta i termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii contraventiei.
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor revin organelor Ministerului Finantelor si Bancii Nationale a Rominiei, imputernicite i acest scop.
Din cuprinsul punctului 7 al art. IV din OG nr. 18/1994, rezulta ca sanctiunile contraventionale se aplica doar sumelor constatate efectiv nerepatriate i momentul efectuarii controlului, existind obligatia repatrierii lor i termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii contraventiei, nu si sumelor repatriate cu itirziere care, i momentul efectuarii controlului, sunt deja icasate.
Dispozitiile OG nr. 18/1994 trebuie coroborate cu dispozitiile Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare, care, la art. 5 lit. e) stabileste i sarcina Directiei general a controlului financiar de stat si a unitatilor sale subordonate ideplinirea altor atributii de control stabilite, potrivit legii, i sarcina Ministerului Finantelor. Aceasta prevedere legala exclude de la activitatea de control a repatrierii valutei Garda Financiara, ale carei competente sunt stabilite de art. 14 si urmatoarele din Legea nr. 30/1991.
in conformitate cu prevederile OG nr. 18/1994, au fost emise Instructiunile nr. 1/15086/1995, publicate i MO nr. 259/9.11.1995 si Ordinul nr. 13 C/1998, publicat i MO nr. 486/17.12.1998.
Instructiunile completeaza ordonanta i sensul ca limiteaza amenda aplicata la contravaloarea i lei a sumelor i valuta neicasate si exclud de la aplicarea sanctiunilor contraventionale sumele i valuta aflate i urmatoarele situatii:
· sumele aflate i litigiu pentru care urmeaza sa iceapa, i termenele stabilite de organul de control, sau pentru care au iceput procedurile judiciare;
· reclamatiile cantitative si calitative formulate de partenerii externi pe baza prezentarii unor documente icheiate de organele de specialitate;
· piese de schimb si componente pentru exporturi aflate i perioada de garantie;
· returnarea de catre partenerii externi a marfurilor neachitate, ca urmare a deficientelor de functionare;
· cazurile de forta majora confirmate de organe neutre.
Tot prin aceste instructiuni, la punctul 17 se modifica H.G.R. nr. 148/1992 i sensul ca sanctiunile prevazute la art. 1 isi pierd aplicabilitatea.
Dupa adoptarea O. nr. 18/1994, BNR emite Regulamentul nr. 7/1994 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat i M.Of. nr. 263/19.09.1994.
in cuprinsul sau, acesta nu continea dispozitii exprese privind repatrierea valutei.
Regulamentul nr. 7/1994 este abrogat prin Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat i MO nr. 395/31.12.1997.
in NRV nr. 9 – controlul valutar al icasarilor privind exportul – sunt stabilite obligatiile agentilor economici de icasare a sumelor rezultate din operatiuni cu strainatatea i termenele prevazute prin dispozitii legale, normele reglementind modul de urmarire si evidentiere a icasarii acestor sume.
Regulamentul nr. 3/1997, emis pe baza Legilor nr. 34/1991 si 33/1991, stabileste i sarcina BNR obligatia de control a respectarii prevederilor regulamentului de catre rezidenti si nerezidenti (art. 22), iar nerespectarea prevederilor regulamentului atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor prevazute de lege (art. 23).
Modificari aduse prin legislatia bancara
Regulamentul nr. 3/1997 este i vigoare, desi ulterior acestuia a fost adoptata Legea nr. 58/1998, legea bancara, si Legea nr. 101/1998, privind statutul BNR.
Sanctiunile contraventionale la care face trimitere Regulamentul nr. 3/1997 sunt prevazute la art. 60 din Legea nr. 101/1998, iar prin art. 62 din aceeasi lege se abroga orice alte dispozitii contrare.
Reprezentind o reglementare speciala ulterioara i domeniul disciplinei valutare, dispozitiile Regulamentului nr. 3/1997 primeaza i raport cu prevederile OG nr. 18/1994, iar prin Legea nr. 101/1998 sunt
abrogate toate dispozitiile contrare reglementarilor i vigoare emise de BNR, implicit si sanctiunile contraventionale stabilite de OG nr. 18/1994.
Coroborind prevederile Regulamentului nr. 3/1997 cu dispozitiile Legii nr. 101/1998, pentru icalcarea disciplinei valutare, din gama de sanctiuni prevazute de art. 60 din Legea nr. 101/1998 poate fi aplicata doar amenda de la 1.000.000 la 10.000.000 lei, care se face venit la bugetul de stat.
Contraventia poate fi constatata doar de organele de control ale BNR, sanctiunea contraventionala se aplica de catre conducerea executiva a BNR, contestatia poate fi formulata i termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii si se solutioneaza de catre Consiliul de administratie al BNR poate fi contestata la Curtea Suprema de Justitie.
Este un punct de vedere nou, rezultat din actele normative ce reglementeaza disciplina valutara, practic, din prevederile art. IV al OG nr. 18/1994 raminind i vigoare doar termenele de repatriere a valutei.    n

Nota: Articolul face parte din lucrarea i curs de pregatire „Raspunderea administrarii-contraventionala”, autor Doru Bajan. Titlul articolului apartine redactiei.