'Venind în întâmpinarea eforturilor SNTGN Transgaz SA de a pune în aplicare măsurile prevăzute în Regulamentul european, cu efect asupra creşterii nivelului de lichiditate a pieţei angro de gaze pe termen scurt, Bursa Română de Mărfuri informează, şi pe această cale, că deţine o platformă electronică de tranzacţionare a gazelor naturale destinată inclusiv produselor standardizate pe termen scurt. Prin urmare are capabilitatea de a procesa, în timp real, şi oferte de vânzare – cumpărare pentru volume de gaze care pot face obiectul dezechilibrelor în Sistemul Naţional de Transport', se menţionează în comunicat. 

Potrivit reprezentanţilor BRM, Platforma STEGN (Sistem de Tranzacţionare Electronică Gaze Naturale), un produs conceput şi realizat de echipa de specialişti ai Bursei Române de Mărfuri, este o aplicaţie informatică modernă, complexă şi robustă, foarte uşor de utilizat şi a fost astfel concepută încât să se adapteze nevoilor pieţei libere, deci competiţiei, dar şi cerinţelor legislaţiei specifice pieţei de energie. 

'Această nouă platformă este un instrument prin intermediul căruia participanţii la piaţa centralizată administrată de BRM pot introduce oferte pentru vânzarea – cumpărarea de gaze naturale pe orice interval de timp, fără restricţii de cantitate sau preţ; cu alte cuvinte, sunt vizate inclusiv volumele destinate acoperirii fluctuaţiilor, care se transpun în dezechilibre şi pot face apoi obiectul sancţiunilor, conform prevederilor Codului Retelei. În acelaşi timp, Operatorul de Transport şi Sistem (OTS) poate posta oferte şi încheia, la rândul său, tranzacţii în scopul realizării acţiunilor sale specifice de echilibrare comercială a Sistemului Naţional de Transport', a precizat Valeriu Gheorghe, directorul executiv al Bursei Române de Mărfuri. 

Conform unui raport al Transgaz, BRM, prin noua sa platformă de tranzacţionare electronică, este pregătită să ofere pieţei posibilitatea de a tranzacţiona produse zilnice şi chiar intra-zilnice, în măsura în care vor exista lichidităţi pentru această piaţă. 

'BRM şi-a manifestat, în repetate rânduri, şi îşi menţine dorinţa de cooperare şi disponibilitatea de a sprijini activ SNTGN Transgaz SA în procesul de implementare a mecanismului de echilibrare a Sistemului Naţional de Transport în conformitate cu impunerile reglementărilor comunitare, prin integrarea celor două aplicaţii (platforma STEGN şi platforma de echilibraj)', subliniază comunicatul. 

Ca şi produs informatic, Platforma STEGN răspunde următoarelor funcţiuni: permite un volum mare de tranzacţii într-un interval scurt de timp; pot fi introduse simultan în sistem ordine de vânzare şi de cumpărare; se realizează combinaţii continue şi matching în funcţie de parametrii introduşi de utilizator (preţ, cantitate, perioadă); alertează utilizatorul (prin sms/mail) atunci când sunt realizate tranzacţiile; editează raportul final al tranzacţiilor, precum şi istoricul acestora; generează rapoarte specifice pentru autorităţi. 

Tranzacţiile cu gaze naturale au demarat pe ringul specializat al BRM în luna octombrie 2013. De la acel moment şi până în prezent s-au înregistrat şi activează 144 de participanţi (34 producători/furnizori/traderi şi 110 consumatori noncasnici), volumul total tranzacţionat ridicându-se la circa 5 milioane MWh, realizat pe parcursul a 315 şedinţe de licitaţii. 

Din totalul cantităţilor adjudecate, 1,3 milioane MWh au reprezentat gaze naturale cu servicii incluse (transport, distribuţie, înmagazinare) achiziţionate de clienţi finali (consumatori de gaze naturale) şi 3,7 milioane MWh – gaze naturale fără servicii, care au făcut obiectul vânzării-cumpărării între producători, furnizori şi traderi care activează în zona de comercializare pe piaţă, sub licenţă ANRE. 

Bursa Română de Mărfuri este o companie privată de interes public, înfiinţată în noiembrie 1992, prima sedinţă de tranzacţionare având loc în data de 10 decembrie 1992. 

Compania Naţională de Transport al Gazelor Naturale, Transgaz Mediaş, menţiona, într-un raport publicat recent, că lichiditatea pieţei angro a gazelor pe termen scurt din România se situează la un nivel insuficient promovării concurenţei în concordanţă cu principiile generale prevăzute în Regulamentul Uniunii Europene, de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport gaze. 

În aceste condiţii, în absenţa unui nivel suficient de lichiditate a pieţei angro de gaze pe termen scurt, Transgaz va pune în aplicare măsurile provizorii prevăzute în Regulamentul european şi va crea o alternativă la platforma de echilibrare (APE). 

Pe piaţa angro de gaze din România funcţionează în prezent două societăţi care deţin licenţa de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale, respectiv Bursa Română de mărfuri (BRM), care a obţinut licenţa în luna iulie 2013, şi OPCOM, care, începând cu august 2013, a pus la dispoziţia participanţilor la piaţă Platforma electronică de tranzacţionare prin mecanismul PCGN-LN.

AGERPRES