De asemenea, BVB a fost obligată să implementeze un plan de măsuri de remediere a neregulilor constatate, inclusiv a unui audit IT. 

Potrivit unui comunicat al ASF, autoritatea a efectuat, între 12 şi 29 septembrie 2016, un control periodic la BVB. 

"În urma verificărilor asupra activităţii BVB din intervalul 26 martie 2013 – 12 septembrie 2016, au fost identificate o serie de deficienţe în ceea ce priveşte regulile de conduită, reglementările interne, cerinţele privind funcţionarea operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate şi a fost constatată absenţa unor proceduri operaţionale. ASF a decis sancţionarea cu avertisment a Bursei de Valori Bucureşti SA, amendarea reprezentantului compartimentului de control intern, atenţionarea unor reprezentanţi ai societăţii, precum şi instituirea în sarcina BVB a obligaţiei implementării unui plan de măsuri de remediere a neregulilor constatate, inclusiv a unui audit IT", se menţionează în comunicat. 

Deciziile ASF cu privire la rezultatele controlului periodic pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării. Deciziile vor fi publicate pe site-ul ASF după expirarea perioadei de contestare. 

"Una dintre priorităţile ASF vizează urmărirea îndeaproape a respectării obligaţiilor legale asumate de către entităţile reglementate şi supravegheate", afirmă instituţia. 

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. 

AGERPRES