Cifra de afaceri a societăţii a scăzut, în perioada menţionată, cu 36,8%, la 8,28 milioane lei.După primele 6 luni ale anului, veniturile din exploatare ale companiei au ajuns la 8,7 milioane lei, cu 34,1% sub nivelul înregistrat în prima jumătate a anului 2014.

'Principalul factor de influenţă a fost diminuarea valorii tranzacţiilor pentru piaţa reglementată de acţiuni cu 20% faţă de semestrul 1 din 2014 (exclusiv ofertele). De asemenea, comisioanele de tranzacţionare s-au situat cu aproximativ 15% sub nivelul perceput în urmă cu un an pentru tranzacţiile pe pieţele de tip regular, afectând veniturile din tranzacţionare', se menţionează în raport.

Pe partea de costuri, totalul cheltuielilor operaţionale a ajuns la 7,72 milioane lei, cu 5,4% peste nivelul din primele 6 luni ale anului precedent, evoluţie determinată, în principal, de avansul cu 66,1% al cheltuielilor cu deprecierea, cele mai multe investiţii fiind finalizate după iunie 2014, şi cu 7,4% al costurilor cu personalul. Cheltuielile cu personalul au fost influenţate în principal de contribuţiile aferente remuneraţiilor plătite membrilor Consiliului de Administraţie, potrivit hotărârilor adunării acţionarilor şi creşterea numărului de angajaţi comparativ cu perioada similară din 2014.

Profitul operaţional a scăzut până la aproape 1 milion de lei, însă declinul a fost parţial compensat de creşterea de 4 ori a profitului financiar, care a cumulat 3,41 milioane lei de la începutul anului. Dividendele din investiţii (în principal cele de la Depozitarul Central) şi veniturile din dobânzi au fost aproape similare, de 1,33 milioane lei şi respectiv 1,36 milioane lei, în timp ce veniturile nete din diferenţe de curs valutar au adăugat încă 0,93 milioane lei la rezultatul financiar.

Aceste diferenţe au fost generate în principal de reevaluarea investiţiilor companiei în dolari, în urma aprecierii de 8,4% a monedei americane faţă de moneda locală.

La finele lunii iunie 2015, activele totale ale BVB erau de 99,46 milioane lei, în scădere cu 6,6% faţă de începutul anului, în urma începerii plăţii de dividende catre acţionarii companiei, în iunie 2015.

Datoriile aveau scadenţa sub un an şi totalizau 5,27 milioane lei, cu 13,7% peste valoarea înregistrată la sfârşitul anului 2014. Suma include datorii către acţionarii societăţii (dividende de plată), obligaţii faţă de personal, bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale.

În trimestrul al doilea al acestui an, BVB a înregistrat un profit net de 2,34 milioane lei (0,3 lei pe acţiune), cu 44,6% peste cel din primul trimestru şi cu 45% mai mic faţă de cel din perioada similară a anului trecut.

Cifra de afaceri a crescut cu 4% comparativ cu trimestrul anterior, la 4,21 milioane lei, veniturile din tranzacţionare reprezentând aproximativ 76% sau 3,21 milioane lei.

Faţă de perioada similară a anului trecut, când au avut loc oferta publică de acţiuni Electrica şi plasamentul privat de acţiuni Romgaz, declinul veniturilor din tranzacţionare este de 58%. Diminuarea valorii tranzacţiilor şi comisioanele de tranzacţionare aplicate, mai reduse cu aproximativ 15% faţă de anul trecut pentru pieţele de tip regular, au afectat de asemenea veniturile din tranzacţionare.

Cheltuielile operaţionale s-au redus comparativ cu ambele perioade de referinţă până la 3,67 milioane lei, determinate în principal de diminuarea cheltuielilor de marketing şi promovare (inclusiv costurile cu deplasările), a cheltuielilor administrative şi de funcţionare, TVA fără drept de deducere şi comisioanelor datorate ASF.

Profitul operaţional a fost de 0,74 milioane lei în trimestrul al doilea, de 3 ori peste trimestrul anterior însă mult mai redus comparativ cu perioada similară a anului 2014.

Profitul financiar a ajuns la un nivel de 1,74 milioane lei, cifră apropiată de cea înregistrată în primele 3 luni ale anului.AGERPRES