Cadrul financiar multianual, aprobat de Consiliul European în luna iulie, prevede că Bulgaria va primi 16,7 miliarde de euro. Și, în total, în comparație cu perioada anterioară de program, suma este de două ori mai mare, s-a lăudat atunci premierul Borisov, transmite 24Chasa.

În proiectul de acord dat publicității pentru a fi dezbătut, care conține banii pentru diferite programe, sumele din cadrul programului de dezvoltare rurală nu sunt înregistrate. Finanțarea cu o resursă suplimentară de 200 de milioane de euro pentru regiunile subdezvoltate, care a fost mândria premierului, va fi alocată prin programe mai târziu, precizează echipa vicepremierului bulgar Tomislav Doncev. Cel mai probabil, aceasta va fi direcționată către regiunile de nord-vest și nord-centru, cealaltă opțiune este către toate regiunile, dar fără Sofia.

Politicile care vor fi promovate cu aceste peste 11 miliarde de euro sunt:

  • tranziție economică inteligentă și inovatoare prin inovație și știință aplicată;
  • tranziție energetică curată și corectă, investiții verzi și albastre, economie circulară;
  • îmbunătățirea mobilității și conectivitate regională;
  • dezvoltarea resurselor umane și educație;
  • dezvoltarea durabilă și integrată a regiunilor din țară.

Principala prioritate: asigurarea unei creșteri economice bazate pe inovație

Diagnosticul nu este bun – Bulgaria continuă să se afle în grupul inovatorilor “modești”, performanța inovatoare bulgară este de 49% din media europeană. Sectorul nu este finanțat suficient – Bulgaria e pe locul 27 în UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor publice în cercetare și dezvoltare – 0,75% din PIB. Este raportată o parte din implementarea inovațiilor din afaceri, știință pentru știința însăși, o legătura slabă cu mediul de afaceri, export predominant de produse cu tehnologie scăzută și medie scăzută.

Acesta este și motivul ca în cadrul negocierilor cu CE să se creeze un nou program de cercetare științifică, inovare și digitalizare pentru transformarea inteligentă, cu un buget de 1,041 miliarde de euro.

Este prevăzută suma de 1,555 miliarde de euro pentru Programul de competitivitate și inovare în întreprinderi. Pentru perioada actuală de program a fost prevăzută suma de 2,58 miliarde de euro.

Deci, dacă adunăm sumele din cele două programe, se dovedește că businessul va avea de două ori mai mulți bani până în 2027 – 2,55 miliarde de euro, împreună cu banii pentru știință.

Politica pentru o tranziție energetică curată și corectă, care va fi finanțată de mai multe programe, prevede o creștere a ponderii întreprinderilor cu tehnologii cu conținut scăzut de carbon, eficiente din punct de vedere energetic și al resurselor. Până în 2035, se așteaptă o creștere cu până la 60% a deșeurilor gospodărești reciclate și a cel puțin 70% din greutatea tuturor deșeurilor din ambalaje și o creștere de până la 78% a epurării secundare a apelor uzate. Un alt obiectiv este reducerea cu 50% a ponderii populației care trăiește la niveluri de poluare cu particule fine de praf, peste normele admise comparativ cu 2017, precum și o reducerea cu 35% a ponderii persoanelor care trăiesc în risc de dezastre.

Investițiile în Programul de conectivitate de transport din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune totalizează 1,9 miliarde de euro. Din cel de coeziune sunt 739 milioane de euro, ceea ce reprezintă o scădere față de perioada anterioară, dar acest lucru este compensat de investițiile din fondul regional.

Cu această sumă de 739 de milioane de euro se va finanța modernizarea liniei de cale ferată de la granița sârbă, pentru a finaliza coridorul feroviar până la granița turcă. Se va construi linia de cale ferată Sofia – Radomir – Gueșevo – frontieră cu Macedonia de Nord, care va asigura conectarea rețelelor din Bulgaria și Macedonia de Nord.

În următorii ani, accentul se va pune pe finalizarea legăturilor de autostradă din nordul Bulgariei, pentru trecerea traficului de la / către Varna (autostrada Hemus) și în direcția nord-sud, este scris în proiectul de acord. Investițiile sunt în direcțiile Podul peste Dunăre – Ruse – Veliko Târnovo – tunel sub Șipka – Bulgaria de Sud și Podul II peste Dunăre – Vidin – Sofia – Bulgaria de Sud.

Suma pentru conectivitatea de transport, care provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, se ridică la 1,162 miliarde de euro, este pentru dezvoltarea metroului, pentru sistemele de gestionare a transporturilor.

Programul de dezvoltare a regiunilor prevede 1,83 miliarde de euro. Filosofia s-a schimbat, rolul administrației locale se întărește. În afară de banii din program, se preconizează că 10% din resursele celorlalte programe vor fi furnizate autorităților locale, pentru a avea o abordare integrată. Se va miza pe finanțarea proiectelor inițiate de comunitățile locale, precum și pe proiecte integrate pentru mai mult de un teritoriu.

Exact dezvoltarea teritorială la nivel regional va fi susținută de fonduri din toate programele.

Peste 1,83 miliarde de euro sunt furnizate în cadrul programului „Mediu” din două fonduri – pentru dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Sunt planificate investiții în așezări de peste 10.000 de locuitori pentru sectorul de alimentare cu apă și canalizare. Pentru orașele mici, cu o populație cuprinsă între 2.000 și 10.000 de locuitori, se vor baza pe finanțarea din Planul de redresare și durabilitate, dar nu este încă clar pe ce se poate baza țara.

1,9 miliarde de euro este suma prevăzută în programul Resurse Umane și peste 904 milioane de euro în Educație.