Comparativ cu prognoza din iunie, noile așteptări ale Băncii Centrale sunt pentru o scădere mai mică a Produsului Intern Brut (PIB) în 2020 și o creștere mai slabă a activității economice în perioada 2021-2022. Modificarea se datorează unor date mai bune privind consumul gospodăresc, investiții și comerț exterior în raport cu așteptările inițiale, conform trud.bg

Scădere semnificativă a activității economice

În al doilea trimestru al anului 2020 în Bulgaria a fost raportată a doua scădere ca mărime din istoria țării a PIB-ului real (-10% față de trimestrul anterior), care este aproape de contracția economiei în primul trimestru al anului 1997 (-10, 1%). Scăderea semnificativă a activității economice a fost cauzată de introducerea unor măsuri restrictive împotriva răspândirii COVID-19 în țară și în străinătate.

Pentru 2020, BNB se așteaptă ca economia bulgară să scadă cu 5,5%, dar analiza indică faptul că există o mare incertitudine cu privire la prognoză datorită caracterului fără precedent al șocului economic. Scăderea PIB-ului în 2020 va fi determinată în principal de o contracție a cererii interne și într-o măsură mai mică de contribuția negativă a exporturilor nete. Se preconizează că consumul privat va scădea cu 3% în 2020, în conformitate cu deteriorarea preconizată a condițiilor de pe piața muncii, atitudinile negative ale consumatorilor și veniturile reale mai mici de care dispun gospodăriile. Creșterea incertitudinii în mediul economic este o condiție prealabilă pentru ca gospodăriile să mențină un nivel mai ridicat de economii preventive, arată BNB. Adică oamenii nu cheltuiesc pentru că nu sunt siguri care vor fi veniturile lor în următoarele luni.

Cu privire la investiții, dimensiunea acestora se așteaptă să scadă cu 9,5% în 2020. La aceasta vor contribui perspectivele deteriorate ale cererii de bunuri și servicii bulgare, solicitarea mai mică a capacităților de producție, consumul redus al gospodăriilor și resursele financiare deteriorate ale companiilor.

În 2020, politica fiscală va contribui pozitiv la creșterea PIB-ului prin cheltuieli guvernamentale naționale și confinațări de la UE mai mari, mai menționează BNB. Cu toate acestea, exporturile nete vor duce la o scădere a PIB-ului în 2020. Scăderea activității economice a principalilor parteneri comerciali din Bulgaria și numărul mai mic de comenzi de la companiile străine se așteaptă să contribuie de asemenea la o scădere a exporturilor totale de bunuri și servicii cu 11% față de 2019. În ceea ce privește exportul de servicii (în principal turism și transportul de pasageri), ne așteptăm ca declinul să fie mult mai mare decât cel al mărfurilor, mai arată BNB. Prognoza pentru importurile de bunuri și servicii în 2020 este pentru o scădere cu 9,1% din cauza consumului și a investițiilor în scădere.

În 2021–2022, prognoza este pentru o redresare lentă a activității economice, PIB-ul urmând să crească cu 4%, respectiv 3,8%. Se așteaptă ca activitatea economică să atingă nivelul de dinainte de pandemie până la mijlocul anului 2022, menționează BNB. Pentru o asemenea evoluție va contribui în principal redresarea consumului privat, în contextul unei slăbiri treptate a insecurității, a unei creșteri moderate a ocupării forței de muncă și a creșterii salariilor. BNB admite că investițiile cu bani de la trezoreria de stat vor continua să contribuie la creșterea PIB, susținută de absorbția mai rapidă a fondurilor UE, în ultima fază a perioadei de program 2014-2020. Recuperarea investițiilor private este de așteptat să fie relativ mai slabă, iar dimensiunea acestora la sfârșitul anului 2022 va rămâne sub nivelul de la sfârșitul anului 2019, menționează BNB.