Ministrul bulgar de resort, Nona Karadjova, a aprobat recent amplasarea unui depozit de deşeuri slab şi mediu radioactive lângă localitatea Hârleţ, situată în zona centralei nucleare de la Kozlodui, la 4 kilometri de la malul Dunării. Potrivit proiectului, depozitul de deşeuri radioactive va avea o capacitate totală de 138.200 de metri cubi sau 345.500 de tone. În depozit vor fi depuse numai deşeuri mediu şi slab radioactive, şi nu combustibil nuclear utilizat şi deşeuri puternic radioative. Proiectul urmează să fie terminat în anul 2015.

Depozitul va fi dotat cu opt module din beton cu câte 16 camere în două rânduri, în care vor fi depozitate containerele cu deşeuri. Învelişul special al utilajului va trebui să asigure securitatea deşeurilor pe o perioadă de cel puţin 300 de ani.

Aprobarea ministrului a fost făcută pe baza unui studiu de impact care include ambele maluri ale Dunării şi ale cărui rezultate pot fi găsite în rezumat pe site-ul Ministerului bulgar. Concluziile experţilor care au efectuat studiul de impact este că nu se aşteaptă ca amplasarea depozitului să aibă vreun efect negativ semnificativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din zona depozitului, pe teritoriul Bulgariei şi al României. Nu există riscul ca depozitul să aibă vreun impact negativ asupra florei şi faunei din zona naturală protejată Zlatiata care face parte din reţeaua Natura 2000 şi se află la doar 400 de metri distanţă de depozit, se afirmă în raport. Potrivit experţilor nu pot fi poluate nici sursele de apă din zonă.

În document se arată că proiectul a fost prezentat în cadrul a trei dezbateri publice care au avut loc în oraşul Kozlodui (29 martie 2011) şi satul Hârleţ (30 martie) din Bulgaria şi în oraşul Bechet din România, la 7 iulie. Investitorul a trimis Ministerului Mediului şi Pădurilor de la Bucureşti poziţia sa în care răspunde întrebărilor şi comentariilor făcute de reprezentanţii societăţii civile din România în timpul dezbaterii, notează ministerul bulgar.

Proiectul pentru construirea unui depozit pentru deşeuri radioactive a provocat proteste în România. În iulie aproximativ 150 de locuitori ai oraşului Bechet au protestat insistând ca proiectul să nu fie realizat.

Construirea acestui depozit până în 2015 este un angajament asumat de Bulgaria în faţa Comisiei Europene. Proiectul va fi finanţat parţial cu fonduri europene, alocate Bulgariei drept recompensă pentru închiderea a patru din cele şase reactoare ale centralei nucleare de la Kozlodui. Oprirea unităţilor considerate nesigure a fost una dintre condiţiile pentru aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană în ianuarie 2007.
SURSA: Agerpres