Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al Romsilva, aflată sub autoritatea MMSC, se cifrează la 1.388.891,8 lei. Cheltuielile sunt prevăzute la 1.338.759,8 lei iar nivelul acestora reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. În plus, va fi nevoie de avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi al Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Potrivit Hotărârii de Guvern, în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Totodată, cheltuielile generate de administrarea, în anul 2013, a unităţilor cu personalitate juridică sunt în valoare de 12,5 milioane lei, în timp ce cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, suportate din alte activităţi ale Regiei vor fi de 27 milioane lei.

Consiliul de Administraţie al Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva este supus dezbaterii publice pe site-ul MMSC, iar eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise până la data de 25 aprilie 2013 pe adresa Romsilva.