Din volumul total al cheltuielilor, cea mai mare parte o reprezintă cheltuielile de personal, aproximativ jumătate din total, adică 68,4 milioane de lei.
Doar zece minute le-au trebuit astăzi senatorilor pentru a-și aproba bugetul pe 2011, mai mare chiar decât cel din 2008 când era criză economică și care le dă liber la achiziționarea a 137 de mașini Duster, Logan-urile de acum fiind considerate ”depășite moral”. Nota de plată pentru noul parc auto: aproape 2,5 milioane de euro.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă 35 milioane de lei, iar cheltuielile de capital – 20,6 milioane de lei.

Cheltuielile de personal includ indemnizaţiile pentru senatori şi suma forfetară, diurnele pentru deplasările interne, precum şi salariile aparatului propriu, stabilite la nivelul actual al acestora, plus o creştere în medie de 14%, fără prime de vacanţă sau prima anuală pentru funcţionari.

Pentru cheltuieli curente (apă, canal, salubrizare, iluminat, încălzit, materiale pentru curăţenie, furnituri pentru birou, poştă, telefon, internet, deplasări interne şi externe) este prevăzută suma de 12,9 milioane de lei, pentru reprezentare şi protocol – 3,6 milioane de lei, iar fondul la dispoziţia preşedintelui – 200.000 lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile de capital, acestea includ sumele necesare reînnoirii parcului auto şi realizării sistemului informatic integrat pentru managementul activităţii.

Totodată, în proiectul de buget a fost prevăzută şi suma de 1,7 milioane de lei ca transfer către Institutul Revoluţiei Române din 1989, aflat sub patronajul Senatului.

Alături de proiectul de buget, Biroul Permanent a adoptat şi proiectul bugetului pentru Adunarea Parlamentară a NATO, care se va desfăşura la Senat în octombrie anul viitor, pentru găzduirea acestui eveniment fiind prevăzută suma de 26,6 milioane lei.

Proiectul de buget a fost adoptat cu 86 de voturi pentru, 2 împotrivă şi 2 abţineri.