Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a prezentat, joi, 16 aprilie, o nouă Ordonanţă Militară, cea cu numarul 9.

“Intrăm de mâine într-o perioada foarte importantă pentru gestionarea situației legată de noul coronavirus. Este foarte important să putem îmbina latura spirituală cu cea a prevenirii răspândirii acestui perfid inamic.

Dragi români, fac apel la d-voastră să respectați prevederile Ordonanțelor Militare, dar și recomandările primite de la Biserica Ortodoxă Română. Nu mergeți în vizite și nu primiți oaspeți de Sfânta Sărbătoare a Paștelui.

Starea de urgență a fost prelungită. Acest lucru era imperios necesar. Avem, indiferent de religie, de orientarea politică sau de statutul social, un dușman de temut: noul coronavirus. Dau asigurări că forțele Ministerului de Interne nu se relaxează în această perioadă.

Pentru a reglementa unele prevederi, astăzi am semnat și am prezentat spre aprobare și avizare domnului prim-ministru Ludovic Orban Ordonanța Militară numărul 9. Am prelungit suspendarea zborurilor către şi dinspre aceste ţări: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. Prin această ordonanță, termenul de 14 zile este prelungit proporțional pentru fiecare țară.

O altă reglementare este excepția la normele de izolare pentru navigatori. Dacă aceștia nu prezintă simptome COVID-19, toate echipajele de la bordul navelor fluviale sau maritime îndeplinesc aceleași condiții ca la echipajele de la avioane sau camioanele de marfă.

Lucrătorii transfrontalieri, care muncesc la 30 km de o parte și altă a graniței cu Bulgaria, sunt exceptați de la izolare dacă nu prezintă simptome, așa cum am făcut și pentru muncitorii transfrontalieri de la granița cu Ungaria.

Pieţele agroalimentare rămân deschise şi în această perioadă, în baza actelor normative incidente care reglează funcţionarea lor, cu condiţia respectării tuturor reglementărilor Ordonanţelor Militare. Fac un apel la conducatorii acestor pieţe, să fie foarte atenţi, nu doar la intrarea în piaţa, şi să evite aglomeraţiile şi în interiorul pieţei. Altfel, riscă închiderea respectivei pieţe agroalimentare.

Un alt punct important al acestei ordonanțe se referă la interzicerea exportului de grâu și alte produse derivate, interzicere care a fost impusă în ordonanța anterioară. Articolele care interzic aceste export își încetează aplicabilitatea. În urmă discuțiilor purtate cu comercianții de produse cerealiere s-a clarificat achiziția necesară pentru completarea rezervei de stat, astfel încât securitatea alimentară să fie asigurată până la următoarea recoltă. Așadar, tot ceea ce a fost interzis la export, din acest moment anunț producătorii și comercianții că nu mai este interzis acest export.

Aș dori să le mulțumesc celor din diaspora pentru că au înțeles că aceste sărbători la distanță reprezintă grija și iubirea față de cei dragi!

Cei care totuşi vin în ţară ne obligă să aplicăm prevederile ordonanţelor militare anterioare, ceea ce înseamnă că vor sta în locuri special amenajate de carantină. Avem disponibile încă 13.254 de locuri în carantină, dar şi capacitatea de a le multiplica. Cei care au crezut că nu se mai aplică o carantină în zone special amenajate pentru această destinaţie (…) carantina la domiciliu se aplică doar în ultima fază, situaţie în care nu este în prezent România. Cei care au perceput că pot veni acasă de Paşte pentru că vor sta în izolare la domiciliu au perceput într-un mod eronat pe tot ceea ce a ţinut de dezbaterile în spaţiul public.”, a declarat, joi, ministrul Marcel Vela.

Textul integral al Ordonanţei Militare nr. 9

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 și art.3 alin.(3) din Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 20 din 16.04.2020,
Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3 și 4 din anexa nr.2 la Decretul Președintelui României nr.240/2020,
În temeiul art.20 lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară

Art. 1. – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.
(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19 aprilie 2020.
(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 2. – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în condițiile alin. (1) sunt următoarele: Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prevăzute la alin. (3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – (1) La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să prezinte autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional” stabilit de către Comisia Europeană în anexa nr.3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) în cadrul Liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru protecția sănătății și asigurarea disponibilității bunurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897 din 23.03.2020.
(2) Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare în spații special amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la alin.(1) și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.
(3) La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să fie în prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul direcției de sănătate publică ce își desfășoară activitatea în portul respectiv.
(4) Personalul navigant maritim, prevăzut la alin.(3), care nu prezintă simptome asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurtă și fără întreruperi. Personalul navigant maritim și cel care îi asigură transportul trebuie să folosească echipamente individuale de protecție împotriva COVID-19.
(5) În vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul personalului navigant maritim, după caz, are obligația să asigure personalului navigant, următoarele:
a) testarea pentru COVID-19;
b) echipamentul individual de protecție împotriva COVID-19, pe timpul transportului prevăzut la alin.(4);
c) certificatul prevăzut la alin.(1).
(6) Personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază și care la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la alin.(1) și a unei declarații pe propria răspundere, al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile.
(7) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Prevederile alineatului (2) al articolului 7 și ale articolului 9 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. – Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia.”

Art. 6. – Prevederile alineatului (2) al articolului 3, articolelor 7 și 8, literei d) a alineatului (1) al articolului 21, precum și anexa nr.2 la Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 7. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsurile prevăzute la art.1;
b) Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.2;
c) Autoritatea Navală Română şi direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzută la art.3;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 – 3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.