De asemenea, sfera de garantare va fi extinsă la nivelul tuturor societăţilor nefinanciare, indiferent de dimensiune, până în anul 2024, ca urmare a transpunerii Directivei privind schemele de garantare a depozitelor (Directiva SGD).

'Principalele modificări aduse de Directiva SGD se referă la extinderea sferei de garantare la nivelul tuturor societăţilor nefinanciare, indiferent de dimensiune, calcularea contribuţiilor în funcţie de profilul de risc al fiecărei instituţii de credit şi al volumului de depozite acoperite, precum şi reducerea termenului de plată a compensaţiilor de la 20 la şapte zile lucrătoare. Finanţarea SGD-urilor este armonizată prin stabilirea unui nivel ţintă ex ante de 0,8% din depozitele acoperite, ce trebuie atins până la 3 iulie 2024', se precizează în raport.

În plus, potrivit BNR, Directiva prevede, ca opţiune naţională, posibilitatea de a impune sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe participarea la SGD a statului gazdă, atunci când protecţia oferită de schema de garantare din statul de origine nu este echivalentă cu cea oferită de cadrul european de reglementare.

Pentru băncile din România, în anul 2013, contribuţia la Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDB) s-a calculat în procent de 0,3% din suma depozitelor garantate, procent similar cu cel din 2012, potrivit raportului anual al Fondului.

Potrivit FGDB, schema de garantare din România, termenul de implementare a acestei Directive este de 12 luni de la intrarea în vigoare. Directiva a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 12 iunie 2014.AGERPRES