Potrivit unui anunţ de participare postat de BNR în sistemul electronic de achiziţii publice, acordul – cadru va fi încheiat cu un singur agent economic.

Banca Centrală estimează un număr de contracte subsecvente de minimum patru pe perioade de câte 12 luni sau mai mici. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 913.250 euro, fără TVA.

În anunţul postat pe SEAP, BNR precizează că estimarea cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului – cadru a fost detaliată în caietul de sarcini, iar preţurile unitare pe fiecare produs rămân fixe pe întreaga perioadă a acordului – cadru.

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.

Calculatoarele vor fi plătite din fondurile proprii ale BNR.

Tipul procedurii va fi licitaţie deschisă, iar criteriile de atribuire vizează oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte criteriile menţionate şi criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10 octombrie, ora 10.00, iar ofertele sau cererile de participare trebuie depuse până pe 15 octombrie, ora 10.00.

Ofertele se vor deschide pe 16 octombrie, ora 10.00. AGERPRES