Banca Centrală a înregistrat un profit operaţional în sumă de 1,27 miliarde lei, faţă de pierderea operaţională a anului anterior în sumă de 224,1 milioane lei, ca efect al creşterii veniturilor operaţionale cu 761,4 milioane lei şi al reducerii cheltuielilor operaţionale cu 732,7 milioane lei.

De asemenea, au fost înregistrate cheltuieli cu diferenţele nefavorabile din reevaluare aferente activelor şi pasivelor în valută la 31 decembrie 2014 în sumă de 149,6 milioane lei, de circa 7 ori mai mici decât valoarea acestora la 31 decembrie 2013 (1,03 miliarde lei).

"Potrivit legii, pierderea înregistrată în exerciţiul financiar 2013 în sumă de 1.258.435 mii lei a fost acoperită parţial, la 1 ianuarie 2014, din rezervele statutare (502.230 mii lei), suma rămasă, de 756.205 mii lei, fiind acoperită din profitul obţinut în anul 2014", informează BNR.

Instituţia precizează că, în anul 2014, cheltuielile operaţionale totale ale Băncii Naţionale a României au scăzut într-un ritm similar celui din 2013 (-22,8%, în termeni reali), iar cele de funcţionare au fost cu circa 8% sub nivelul bugetat.

De asemenea, raportul dintre cheltuielile de funcţionare şi veniturile totale a scăzut de la 13,3% în anul 2013 la 11,1% în 2014. Capitalul propriu, respectiv activele nete ale Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie 2014, s-a menţinut la o valoare pozitivă semnificativă (15,2 miliarde lei), cu 25,8% peste valoarea înregistrată la 31 decembrie 2013.

SURSA: Agerpres


Te-ar putea interesa și: