În perioada analizată, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1,23 miliarde de euro, respectiv cu 211 milioane de euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 308 milioane de euro, iar balanţa serviciilor un excedent majorat cu 344 de milioane de euro. 

Datoria externă pe termen lung a însumat 69,381 miliarde de euro la 31 iulie 2016 (77% din total datorie externă), în scădere cu 1,9% faţă de 31 decembrie 2015. Datoria externă pe termen scurt înregistra, la finele lui iulie, nivelul de 20,668 miliarde de euro (23% din total datorie externă), în creştere cu 7% faţă de la 31 decembrie 2015. 

În perioada ianuarie – iulie 2016, datoria externă totală a crescut cu 15 milioane de euro. În structură, datoria publică şi datoria negarantată public au crescut cu 183 de milioane de euro, respectiv 154 de milioane de euro, iar datoria autorităţii monetare s-a redus cu 322 de milioane de euro. 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 30,1% în perioada ianuarie – iulie 2016, comparativ cu 35% în anul 2015. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,4 luni la 31 iulie 2016, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2015. 

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2016 a fost de 99,3%, comparativ cu 99,5% la 31 decembrie 2015.