Vremea nefavorabilă din 2012 a dijmuit serios producția agricolă. Cele mai afectate au fost culturile vegetale(grîu, porumb, floarea soarelui atc), unde s-au înregistrat pierderi cuprinse între 20 și 40 la sută. La rapiță, au existat situații în care pierderile au fost și de peste 80 la sută. Dar, marii cultivatori de cereale și-au recuperat o parte din pierderi  datorită prețului ridicat al grâului și al porumbului pe piața mondială. Seceta afectând și pășunile, precum și furajele, a avut mult  de suferit și zoothhnia. În special micii fermieri(așa-zisele ”ferme de subzistență”, adică, gospodăriile individuale) au avut mari probleme cu asigurarea furajelor, mulți fiind nevoiți să-și vândă sau chiar să-și sacrifice animalele.

Subvenții peste subvenții

Poate și pentru că 2012 a fost un an electoral, agricultorii(ei asigură cele mai multe voturi, atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare)  au primit foarte multe subvenții, unele chiar în avans. Simpla enumerare a acestora necesită oarece efort.

Este vorba de sprijinul SAPS( subvenția pe suprafață), în cuantum de 119,66 euro/ha pentru cereale, leguminoase, plante industriale și medicinale, plante tuberculifere și rădacinoase, legume proaspete, pepeni, căpșuni, cicoare, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, alte culturi în teren arabil, pajiști permanente, pomi fructiferi, vie. Apoi, subvenția pentru zahăr, de 284,46 euro/ha și cea pentru orez orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, de 300 euro/ha. În total este vorba de 1,05 miliarde de euro, din fonduri europene(FEGA).

Pe de altă parte, au fost acordate plăţi naționale complementare în sectorul vegetal (CNDP1), de  35 euro/ha, pentru majoritatea culturilor eligibile. De asemenea s-a acordat subvenții la in și cânepă pentru fibră (CNDP 2,3) 63,37 euro/ha, tutun (CNDP 4) 1.200 euro/ha, hamei (CNDP 5) 300 euro/ha și sfecla de zahăr (CNDP 6) 189,62 euro/ha. Sumele totale acordate pentru aceste plăți sunt de 221.869,92 mii euro, reprezentând 1.006.912 mii lei (216118,7 mii euro CNDP1 și 5751,22 mii euro CNDP 2,3,4,5,6) şi reprezintă contribuţie publică de la bugetul de stat.

Agricultorii au primit și un jutor de stat pentru motorină (reducerea accizei la motorină la 21 euro/1000 litri), în cuantum de circa 1,26 lei/litru. Suma alocată pe perioada 1 oct. 2011-30 sept 2012 a fost de 268171 mii lei. De asemenea, s-a acordat un ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, prin care se subvenţionează între 50% şi 70% din prima de asigurare în funcţie de riscurile asigurate, precum și un ajutor specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică. Plafonul alocat pentru producţia vegetală este de 3.139 mii euro iar pentru producția animalieră de 959 mii euro.

Un sprijin financiar au primit și grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători în sectorul fructe şi legume conf. HG 1078/2008,  ca procent din valoarea producției comercializate. (În anul 2012 s-au recunoscut 3 grupuri de producători, în total fiind 33 grupuri și o organizație).

Ajutor pentru diminuarea efectelor secetei

Pentru a diminua efectele secetei prelungite care a afectat grav recoltele, a fost acordat un ”Ajutorul de minimis, pentru compensarea efectelor fenomenelor meteo nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate”, cu următoarele cuantumuri: 18 lei/mp geam și/sau 2,25 lei/mp folie pentru persoanele fizice și 24 lei/mp geam și/sau 3 lei/mp folie pentru ceilalți beneficiari. De asemenea s-a acordat ”Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă, pentru suprafețe de culturi arabile, în cuantum de 100 lei/ha , pentru suprafețe între 1 și 10 ha”. (S-a solicitat sprijin de către circa 540 mii producători agricoli pentru circa 1,8 milioane ha afectate de secetă).

Un alt sprijin financiar acordat în 2012 a fost cel pentru sectorul vitivinicol din fonduri comunitare, pentru ”promovarea pe pieţe terţe, restructurarea şi reconversia podgoriilor, asigurarea recoltei, folosirea mustului de struguri concentrate”. Suma alocată: 42,1 milioane euro.

Ajutoare pentru irigații

Fermierii au primit ajutoare și pentru accesul la irigații, printre care: a) micşorarea tarifului, pe 1000 mc, de livrare a apei de irigaţii, cu circa 20%, în baza prevederilor Ordinului nr. 146/12.07.2012, privind utilizarea de către ANIF a tarifului reglementat tip B-monom diferenţiat, precum şi intervalele orare de funcţionare a staţiilor de pompare aparţinând acesteia, b) achitarea de către beneficiari a volumului util de apă consumat; c)  suplimentarea fondurilor alocate Măsurii 125 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru infrastructura de irigații. Pe de altă parte, în urma realocărilor financiare din cadrul PNDR, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, s-a pus la dispoziţia celor care vor să investească în irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare suma de 60 milioane de euro, bani disponibili în cadrul sesiunii de primire a cererilor de proiecte ce s-a desfăşurat în perioada 3 septembrie – 31 octombrie 2012, pentru Măsura 125 – componenta a1 „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”.

Subvenții în zootehnie

Și în zootehnie au fost acordate subvenții sunstanțiale în 2012, și anume: pentru bovine , 500 lei/cap, suma totală alocată fiind de 219 mil. euro, iar pentru ovine, 40,8 lei/cap, suma totală alocată fiind de 78 mil. euro. De asemenea, s-a acordat un ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale (serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic şi pentru serviciile de determinarea calităţii genetice a raselor de animale), în limita sumei de 21.000 mii lei pentru anul 2012.

Un alt ajutor pentru crescătorii de animale a fost sprijinul comunitar pentru producătorii de lapte şi carne din zone defavorizate (fonduri FEGA), în limita sumei de 30.000 mii euro. Cuantumul maxim al  ajutorului specific a fost de 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte; 187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bubaline și 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora.

Ajutoare de stat pentru bunăstarea păsărilor şi a porcilor

Pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 octombrie 2012 s-a alocat suma de 432.895 mii lei pentru păsări şi de 255.400 mii lei pentru porcine. Ajutoarele financiare pentru bunăstare porcine și păsări, s-au transferat în cadrul Măsurii 215 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (Fonduri FEADR), începând cu 16 iulie 2012, respectiv cu 16 octombrie 2012.

Mai menționăm finanţarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, în limita sumei de 29.307.674 lei pentru anul 2012, din care 14.653.837 lei din bugetul MADR și ajutorul de stat pentru colectarea cadavrelor de animale (ecarisare). Cuantumul este de până la 100% din costul activităţii de colectare a cadavrelor de animale, respectiv de maximum 213 lei/ tona de cadavre de animale colectate.