Prin modificările repetate ale Codului fiscal şi ale legislaţiei de asigurări, din ultimii doi ani, angajaţii şi angajatorii au pierdut majoritatea facilităţilor fiscale. Treptat, beneficiile în bani sau în natură care erau scutite de la impozitul pe venit şi de la contribuţiile de asigurări au fost triate riguros în procesul tot mai agresiv de „lărgire a bazei de impozitare“, iniţiat de guvern în goana după încasări mai mari la bugetul statului.
Cu toate acestea, firmele reuşesc încă să fructifice câteva reglementări care au rămas favorabile fiscal şi prin care îşi pot scădea costurile cu personalul. Având în vedere că aproape toate avantajele în bani şi/sau în natură, excepţie făcând ajutoarele de deces, de naştere sau cadourile oferite copiilor minori, sunt impozitate cu 16% ca venituri, angajatorilor le-a rămas ca variantă de diminuare a cheltuielilor stimularea salariaţilor cu anumite beneficii  în natură, pentru care nu plătesc contribuţii sociale, cum ar fi maşinile pentru uz personal, abonamentele de telefon, cazarea, hrana sau îmbrăcămintea. Aceste tipuri de avantaje sunt exceptate de la plata contribuţiilor, de la 1 ianuarie 2011, odată cu introducerea lor în Codul fiscal.
Cine primeşte scutire
 „Potrivit textului de lege, această enumerare nu este exhaustivă, putând fi acordate şi alte bunuri sau servicii. În practică, însă, specialiştii în salarizare sunt destul de reticenţi în a considera şi alte avantaje în natură ca fiind sume pentru care angajatul nu datorează contribuţiile de asigurări sociale individuale. Astfel, până la apariţia unor clarificări în normele metodologice, aceştia vor calcula contribuţii pentru abonamentele la clinicile medicale private, abonamentele pentru sălile de sport sau alte astfel de avantaje“, explică Sorin Istrate, managing partner, Contexpert. Scutirea este valabilă însă doar în cazul angajaţilor şi numai pentru contribuţiile de pensii. „Practic, pentru aceste avantaje acordate salariaţilor nivelul taxelor plătite atât de angajat, cât şi de angajator este de aproximativ 53% la valoarea netă a avantajului faţă de 83% cât sunt toate taxele plătite pentru un salariu net, acordat în bani. Scutirea de taxele individuale este doar pentru avantajele în natură acordate salariaţilor, primele, bonusurile şi alte avantaje în bani sunt,  în continuare, taxate cu toate contribuţiile“, arată Sorin Istrate.
Tichetele de masă rămân în top
Pentru firme, impactul acestei facilităţi nu este deloc neglijabil, nu numai din perspectiva contribuţiilor, ci și a calculului impozitului pe profit, pentru că sunt deductibile la stabilirea acestuia.
Alături de avantajele în natură, tichetele de masă continuă să fie beneficiile cu cea mai mare popularitate,  pentru că rămân o formă de remunerare convenabilă chiar şi după ce au devenit impozabile cu 16%, de la jumătatea anului trecut. Tichetele de masă sunt scutite de contribuţiile de asigurări sociale atât pentru angajator, cât şi pentru angajat. În schimb, regimul de impozitare a tichetelor-cadou este încă neclar, iar firmele au început să le evite, până la apariţia unor clarificări prin normele de aplicare a Codului fiscal. „Pentru că legea nu este foarte clară dacă pentru acestea se datorează şi contribuţiile de asigurări sociale, cei mai mulţi angajatori au preferat să acorde cadourile în bani sau în natură. Aceste cadouri au fost neimpozabile la salariaţi și deductibile pentru firmă în limita a 2% din fondul de salarii, în cazul în care erau acordate pentru copiii minori ai salariaţilor, cu ocazia Crăciunului, Paştelui sau a zilei de 1 iunie“, spune Sorin Istrate.
Motivare pentru angajaţi
O altă formă de recompensare a angajaţilor care înseamnă, totodată, şi costuri mai mici pentru firme este asigurarea pentru pensia privată în limita a 400 de euro pe an, pentru care nici angajatul, nici angajatorul nu plătesc contribuţii sociale. În acelaşi timp, asigurarea este deductibilă la calculul impozitului pe venit al salariatului şi pe profitul firmei. Pe lângă foloasele pecuniare, aceste facilităţi au şi un rol de stimulare a angajaţilor. Domeniile de activitate în care acordarea acestor avantaje este o practică frecventă sunt serviciile şi industria. „Este vorba de companii multinaţionale pentru care o forţă de muncă bine motivată este un factor esenţial pentru competitivitatea pe piaţă. Pachetele  salariale care conţin şi altfel de avantaje pe lângă salariu şi bonusul pentru performanţă sunt concepute, în special, pentru oamenii-cheie din companie“, explică Sorin Istrate. Politica de lărgire a bazei de impozitare, dusă în ultimii ani, a îngustat plaja beneficiilor pe care firmele le pot acorda salariaţilor, economisind totodată la capitolul chetuielilor cu personalul. Cu toate acestea, firmele continuă să îşi motiveze angajaţii folosind la maximum orice prevedere favorabilă.

Te-ar putea interesa și: